HELSENORGE

Hvordan skal vi jobbe i de nye sykehusene?

I påvente av at forprosjektet starter opp igjen jobbes det nå med en beskrivelse av funksjonsområder. Det er vår evne til å utnytte byggene, lokalene og ressursene i arbeidsprosesser som gir optimal verdi og flyt for pasientene.

​Samme hvor store og konkrete selve byggene er, og samme hvor sterkt fokus vi har på det bygningsmessige, er det til syvende og sist ikke byggene i seg selv som er avgjørende for om vi lykkes med å løfte OUS til nye høyder. Det er derimot vår evne til å utnytte byggene, lokalene og ressursene i arbeidsprosesser som gir optimal verdi og flyt for pasientene. Det er vår evne til å redusere «plunder og heft» for de ansatte til et minimum, slik at de kan fokusere på sine kjerneoppgaver. Og det er vår samlede evne til å drive utviklingsarbeidet på en måte som hele tiden har dette fokuset for øye.

Mens medvirkningsgruppene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet nå har tatt en kort pause, utnyttes tiden til å se på hvilke konkrete grep og tiltak som kan skape de beste forutsetningene for den framtidige driften. Med hjelp fra dem som «har skoen på», tar vi utgangspunkt i det som i dag oppfattes som utfordringer, flaskehalser og tidstyver, for deretter å se på mulige løsninger. Dette kan for eksempel dreie seg om å utvikle og innføre nye måter å jobbe på (nye konsepter), om ny eller forbedret teknologi-støtte, eller om nødvendig tydeliggjøring av roller, ansvar og arbeidsprosesser.

Med bred deltakelse fra klinikkene arbeider vi nå med disse temaene innen seks områder med tilhørende grupper: Poliklinikk, Døgnområder, Pre-, per- og postoperative prosesser, Kontor/Møterom, Akuttmottak og Billed-diagnostikk.

Arbeidet skal være klart til å presentere i løpet av februar. Resultatet vil benyttes som: 

  1. innspill til sluttfasen i medvirkningsarbeidet 
  2. innspill til etablering av IKT-plan for Nye Aker/Nye Rikshospitalet og som
  3. grunnlag for videre detaljering og utvikling av konsepter og arbeidsprosesser etter at forprosjektet er over

Vi håper og tror at dette arbeidet skal bidra til å gi utviklingsarbeidet i OUS både inspirasjon og retning i det videre løpet.

Her kan du se introduksjon til arbeidet som ble presentert 16. desember (YouTube).

Her kan du lese oppgavebeskrivelsen Beskrivelse av funksjonsområder i Nye OUS (pdf).