HELSENORGE

Illustrasjoner fra barne- og ungdomssenteret

Det planlegges et eget barne- og ungdomssenter (somatikk) på Rikshospitalet. I dag er fagmiljøet for somatisk behandling av barn delt på to sykehus. Dette blir samlet ved Nye Rikshospitalet, som blir lokalsykehus for alle barn fra Oslo (140.000 barn), i tillegg til at sykehuset blir regionssykehus for barna i Helse Sør-Øst. Nye Rikshospitalet skal samtidig ivareta nasjonale funksjoner.   

​Det har lenge vært en overordnet målsetting å samle funksjonene for pasienter under 18 år i et område for barn og ungdom med infrastruktur og standard som tilfredsstiller forskriftene for barn på sykehus (les forprosjektrapporten her)​. I dette ligger det at alle barn som møter på sykehuset skal ivaretas i et trygt miljø som er tilpasset barn. Diagnostikk, behandling og rekonvalesens er raskere og mindre traumatisk hvis barnet er trygt, avledet fra unødvendig frykt og med anledning til å bearbeide engstelse og traumer med konstruktiv lek og annen aktivitet. 

Alle sengsrom er tilrettelagt for overnatting av minst en pårørende, det er også en større andel av rommene som er tilrettelagt som familierom der begge pårørende kan sove sammen med barnet/ungdommen. Videre er det også noen ekstra store familierom som også tenkes å kunne ha plass til søsken.  

Det vil etableres egne ungdomsrom inne i bygget, samt eget dedikert område tilrettelagt for denne aldersgruppen på takterrassen. Pårørende vil også ha egne dedikerte rom i bygget, samt egen tilrettelagt sone på takterassen. Lekerommene for de mindre barna blir plassert inntil glassatriet og med heis i umiddelbar nærhet som tar dem opp til takterrassen. Det er lagt inn treningsrom og arealer for fysioterapi i senteret.​

Se illustrasjoner av barne- og ungdomssenteret her:

Nye Rikshospitalet
M- og N-bygget, hvor barne- og ungdomssenteret er i andre til sjette etasje. Senteret er i bygg N (til høyre) og i tilsvarende etasjer i bygg M. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

Nye Rikshospitalet
Takhagen. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

Nye Rikshospitalet
Egen hovedinngang for barne- og ungdomssenteret (i tillegg er det egen inngang til barne- og ungdomsmottaket). Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

Illustrasjon Nye Rikshospitalet
Gangbro inn til andre etasje i barne- og ungdomssenteret. 

Illustrasjon Nye Rikshospitalet
Illustrasjon fra sjette etasje i glassatriet, bygg N.​ I glassatriet ligger det store lekerom i 4., 5., og 6. etasje. 

Illustrasjon Nye Rikshospitalet
Utsnitt fra døgnområde for barn og ungdom.

Nye Rikshospitalet
Illustrasjon av fasade mot øst, vist med karnapper i enkelte sengerom.

Nye Rikshospitalet, illustrasjon
Illustrasjon av sengerom med sittenisje i karnapp. Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.


(