HELSENORGE

Intermediærenheter

Konseptet: bedre og mer avansert overvåkning, pleie og behandling enn vanlige sengeposter, og kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem. 

Derfo​​r ​er det bra

Konseptet stimulerer til et kompetanseløft på sengepostene, og bidrar til bedre pasientflyt i sykehusene. Sengeposten kan behandle kritisk syke selv og slipper å overføre pasienten til tyngre overvåknings- og intensivavdelinger.​ Samtidig kommer pasienter raskere tilbake til sengeposten fra overvåknings- og intensivavdelinger. 

Slik fung​​erer​​​ d​et

Intermediærenheter skal være en større del av døgnområdene.

Mer om​​​​ ​​dette​

  • Kategori 0 er vanlige senger på en sengepost.
  • Kategori 1 er forsterkede observasjonsenger på sengepost eller i egne areal.
  • Kategori 2, også kjent som overvåkingsenger eller intermediærsenger, favner bredt og håndterer også kritisk syke pasienter. 
  • Kategori 3 representerer det høyeste behandlingsnivået i form av intensivsenger. Den vesentlige forskjellen mellom kategori 2 og kategori 3 er ressurser til behandling i form av sedasjon og invasiv mekanisk respiratorstøtte.

​​Stat​​​us​​​

Mer info​​rmasjon​

Fant du det du lette etter?