HELSENORGE

Kildesortering

Det skal innføres mulighet for kildesortering i Nye OUS. Det vil gjøre sykehuset mer miljøvennlig ved å hindre at store mengder sorterbart avfall blir kastet som restavfall. Gjennom etablering av desentrale miljøstasjoner ute på avdelingene for mottak av kildesortert avfall så vil man sikre tilgjengelighet for avfallshåndtering til brukerne.

Illustrasjon 

OUS produserer årlig like mye avfall som 2.750 husholdninger. Det planlegges derfor med desentrale miljøstasjoner i tilknytting til sengeposter og poliklinikker i nye bygg. Papp, klinisk bioavfall, batterier mm. skal sorteres på avfallsrom og transporteres videre til sentral avfallshåndtering ved bruk av traller – automatisert eller manuelt. Avfallstyper som papir, matavfall, plast etc. skal kunne transporteres bort ved bruk av avfallssug i vegg. Teknologi som optisk sortering i avfallssug vil muliggjøre håndtering av flere avfallstyper innom samme system.

Status:

Lagt til grunn i Logistikk- og forsyningskonseptrapport 2020

Mer informasjon:

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020

Recycling plastic at Aarhus University Hospital 2017

Link til relaterte konsepter:

Gjenbruksstasjon

Fant du det du lette etter?