HELSENORGE

Avfallssug og avfallshåndtering

I miljøstasjonene som finnes spredt utover nye bygg vil det være en luke for innkast av urent tøy og avfall i sekker. Gjennom innkastluken til avfallssug i veggen på miljøstasjoner vil restavfall, papir og plast bli transportert til avfallssentralen i vare og distribusjonssentralen (VDS) og der bli komprimert i avfallsfraksjonens container. Papp,  klinisk bioavfall, batterier m.m. sorteres og transporteres videre til sentral avfallshåndtering på traller hentet av AGV.


​Avfallssug og avfallshåndtering- konseptkort (PDF)

​Hvorfor skal vi ha det? 

Kildesorteringen må starte på sengerom, behandlingsrom, mm der folk jobber.
Avfallsløsningen gjør det mulig å kildesortere nær der du jobber og sykehuset blir mer
miljøvennlig. Konseptet vil gjøre sykehuset mer miljøvennlig ved å hindre at store
mengder sorterbart avfall blir kastet som restavfall. OUS har et krav om å redusere andel restavfall til 35% innen år 2035.

Hvordan fungerer det?

Følgende er hovedprinsipper for avfallsflyt oppsummert for prosjektene:
  • Kildesortering etableres helt ute på funksjonsområdene i pasientrom, behandlingsrom, mm for sortering av avfall i definerte fraksjoner for å redusere andel restavfall.
  • Miljøstasjon etableres på det enkelte funksjonsområde for oppsamling av avfall før videresending til avfallssentral.
Smitteavfall: For smitteavfall legges det til rette for Ozonator. Ozonator er en utstyrsenhet som kverner og desinfiserer risikoavfall og reduserer/fjerner lukt. Det
planlegges for bruk av ozonator for behandling av smitteavfall og denne plasseres i VDS. 
Urene tekstiler: I nye sykehus planlegges det også med eget sug for urene tekstiler. Tøysekker kastes inn i sjakten og disse suges til et eget rom for urent tøy i vare og
distribusjonssentral, hvor sekkene tømmes over i traller som senere hentes med lastebil.

Hvordan påvirker det arbeidsflyt og hverdagen?

En forutsetning for at et slikt system skal fungere etter hensikten at det legges til rette
for at den enkelte medarbeider kan sortere ulike materialer og gjenstander på en måte
som ikke oppleves som en unødvendig belastning.

​Miljøkrav

OUS produserer årlig like mye avfall som 2750 husholdninger. Når sykehuset står ferdig vil kravene til sortering og gjenvinning av avfall, og generell reduksjon av avfallsmengder, være betydelig strengere enn det er i dag. I 2030 er volumet estimert til ca. 1200 tonn, fordelt 60 prosent på Nye Rikshospitalet og 40 prosent på Nye Aker.
Det var i 2019 ca. 943 tonn smittefarlig avfall sendt til avfallsbehandling i OUS.


​Mer inform​asjon

Relaterte konsepter​

Fant du det du lette etter?