HELSENORGE

Nye måter å arbeide på - nye konsepter

Nye bygg med moderne teknologi og infrastruktur åpner for nye muligheter, og nye måter å arbeide på. Vi trenger å tenke nytt på noen områder for å sikre at vi også i fremtiden kan tilby gode helsetjenester. Dette er kjernen i arbeidet med konsepter. 

Illustrasjon konsepter.

Noen av konseptene krever større tilpasning i byggene, og må derfor vurderes på tidlige stadier. Andre trenger nye eller endrede teknologiske løsninger, samtidig som det må tas høyde for at det kommer ny og bedre teknologi, både frem til 2030 og i årene etter.

Vi må også våge å tenke nytt rundt det vi kaller "arbeidsprosesser". Skal vi for eksempel ha fullt utstyrte medisinrom på alle avdelinger, eller skal vi heller innføre farmasitun hvor apotekteknikere og farmasøyter hjelper til med utblanding av medisiner? Diskusjonene og mulighetene er mange, og handler om hvordan vi kan optimalisere kvaliteten og effektiviteten ved OUS - for bedre pasientbehandling og bedre utnyttelse av våre ressurser.

På denne siden finner du oversikten over konseptene som det nå jobbes med. Mens noen er på idéstadiet, er andre lagt til grunn for de nye sykehusplanene. I oversikten har vi gruppert konseptene i særskilte satsningsområder som er viktige for sykehsuet. Alle konseptene er i utviklingsfasen og vil endre seg. Noen nye vil komme til, mens andre faller fra.

Under hvert konsept finner du mer informasjon om hva konseptet går ut på, linker til utdypende informasjon, erfaringer med tilsvarende konsepter og lignende. Det står også informasjon om status på arbeidet med det enkelte konsept. 

Eierskap i linjeorganisasjonen er uklart for mange nye konsepter. Nye OUS vil jobbe for å tydeligjøre eierskapet i linjeorganisasjonen ettersom konseptene blir mer avklart og utredet.  

Har du spørsmål og kommentarer til konseptene eller har du innspill til nye konsepter? Send e-post til oss på nyeous@ous-hf.no.

Det virtuelle sykehuset

Fremtidens hjemmesykehus

Det fremtidsrettede, utadvendte sykehuset

Intermediærenheter

Pasientinnsjekk i sykehuset

Det digitale sykehuset

Kontrolltårn - operasjonsplanlegging

Pasientinformasjon i lomma

Det miljøvennlige sykehus

Gjenbrukstasjoner

Kildesortering

Økt kvalitet og effektivitet i logistikken

Automated Guided Vehicle (AGV)

Farmasitun

Forsyningsmedarbeider

Prosedyrevogner til operasjon

Sengeautomat

Automat for arbeidstøy

Retursjakt for tekstil

Fant du det du lette etter?