HELSENORGE

Matleveranser

Konseptet: Du får mat levert på avdelingskjøkken. Mat til pasientene produseres i sentralkjøkkenet og fraktes med vogner til sykehusenes vare- og distribusjon sentral. Maten fraktes videre med AGV til avdelingskjøkken.  Slik fungerer det

Matkonseptet 1-2-3 videreføres. All pasientmat produseres i sentralkjøkkenet, fraktes til VDS i temperaturregulerte vogner og videre med AGV til avdelingskjøkken.

Til somatiske sengeposter vil det være avdelingskjøkken med buffet og spiserom. Avdelingskjøkkenet vil være bemannet med matvert, og utformes slik at det kan lages enkle retter/dietter og sørger for at kjøkken, kantine og matverters prosedyrer blir fulgt.  

Til psykiatriske sengeposter er det samlet færre større kjøkken, et til hvert PHA bygg. I PHA vil kjøkken ligge desentralt utenfor sikkerhetssonen for sengeposten, mens spiserom for pasienter ligger innenfor sikkerhetssonen. Matverten klargjør traller som skal ut til det enkelte spiserom. I spiserommet planlegges anretningsbenk med kjøkkenutstyr som låses av.  

Matvertens oppgaver på avdelingskjøkkenene vil være:  

  • Bestilling av 1-2-3 og kolonivarer 
  • Tilberede enkle retter/ dietter 
  • Mottak av matleveranse samt å sette på plass varer  
  • Bestille retur av vogner 
  • Klargjør mat og drikke som skal i disk eler kjøleskap 
  • Vaske, oppvask, rydde, sortere avfall  
  • Følge opp mattilsynets prosedyrer og retningslinjer 

Som hovedregel skal kantinen benyttes til mat til pårørende og ansatte, samt leveranser til møter. Det planlegges også med matvogner til ulike deler av byggene hvor enkel bevertning vil være tilgengelig i lunsjperoden. Fant du det du lette etter?