Medvirkning i arbeidsgrupper

Det er i arbeidsgruppene ansatte med «skoa på» kan ta grep om eget fagområde. 

Arbeidsgruppene representerer tredje nivået for ansattes medvirkning i Nye OUS.

Arbeidsgruppene representerer de interne gruppene tilknyttet et program/lokalisasjon. Arbeidsgruppene fokuserer på tema, eller pasientgrupper, som er aktuelle for den konkrete lokale løsning. For eksempel er det en arbeidsgruppe for Kardiologi på Aker. Men siden mange pasientsløyfer i OUS involverer flere lokalisasjoner i sykehuset, vil flere arbeidssgrupper involvere ansatte fra mer en bare en lokalisasjon.

Arbeidsgruppene vil involvere mange ansatte og ledere fra flere nivåer i sykehustes lederlinje. Det er derfor av avgjørende betydning at lokale ledere forstår betydningen av lokal medvirkning og de overordnede signaler og bestemmelser som regulerer medvirkning i store omstillingsprosjekter som Nye OUS.

Funksjonelle arbeidsgrupper betinger derfor lokalt engasjement og kunnskap om hvor avgjørende dette er for god kvalitet i de fremtidige løsningene for sykehuset. Lokalt egasjement og opplevelsen av reell medvirkning er videre avgjørende for forankring og eierskap til de endelige løsningene i nytt sykehus. Det er i arbeidssgruppene sykehusets lokale fageksperter kan medvirke og styre utvikling av eget fagområde inn mot de nye sykehusene. Det er med andre ord i arbeidsgruppene ansatte med «skoa på» kan ta grep om eget fagområde.

Det er per mars 2020 ikke utarbeidet felles prosjektmal for Arbeidsgruppene.

Har du spørsmål om ansattes medvirkning?

Fant du det du lette etter?