HELSENORGE

Medvirkningsgrupper

Det er i medvirkningsgruppene ansatte med «skoa på» kan ta grep om eget fagområde. 

Medvirkningsgruppene representerer tredje nivået for ansattes medvirkning i Nye OUS.

Medvirkningsgruppene representerer de interne gruppene tilknyttet et program/lokalisasjon. Medvirkningsgruppene fokuserer på tema, eller pasientgrupper, som er aktuelle for den konkrete lokale løsning. For eksempel er det en medvirkningsgruppe for operasjon, føde og sterilsentral. Men siden mange pasientsløyfer i OUS involverer flere lokalisasjoner i sykehuset, vil flere medvirkningsgrupper involvere ansatte fra mer en bare en lokalisasjon.

Medvirkningsgruppene vil involvere mange ansatte og ledere fra flere nivåer i sykehustes lederlinje. Det er derfor av avgjørende betydning at lokale ledere forstår betydningen av lokal medvirkning og de overordnede signaler og bestemmelser som regulerer medvirkning i store omstillingsprosjekter som Nye OUS.

Funksjonelle medvirkningsgrupper betinger derfor lokalt engasjement og kunnskap om hvor avgjørende dette er for god kvalitet i de fremtidige løsningene for sykehuset. Lokalt egasjement og opplevelsen av reell medvirkning er videre avgjørende for forankring og eierskap til de endelige løsningene i nytt sykehus. Det er i medvirkningsgruppene sykehusets lokale fageksperter kan medvirke og styre utvikling av eget fagområde inn mot de nye sykehusene. Det er med andre ord i i disse gruppene ansatte med «skoa på» kan ta grep om eget fagområde.

Har du spørsmål om ansattes medvirkning?

Fant du det du lette etter?