HELSENORGE

Møt prosjektlederne for Nye Rikshospitalet og Nye Aker

Sigrid Rannem er ansatt som OUS sin prosjektleder for Nye Aker og Bjørn Aage Feet får tilsvarende rolle for Nye Rikshospitalet. Begge har lang fartstid i sykehuset og interessen for fremtidens sykehus har vært en drivkraft etter mange år i daglig drift.

Portrett av Bjørn Aage Feet og Sigrid Rannem

F.v: Bjørn Aage Feet og Sigrid Rannem skal lede arbeidet med hhv. Nye Rikshospitalet og Nye Aker. Foto: Margrethe Falch.

Hvem er Sigrid og Bjørn?

Sigrid var ferdig utdannet sykepleier i 1988, spesialiserte seg innen anestesisykepleie i 1998 og tok videre en mastergrad i Helseledelse i 2005. Hun startet å jobbe i helsevesenet allerede for 40 år siden som renholder i helgene mens hun gikk på gymnaset, og har siden jobbet på alle de store sykehusene i OUS i ulike roller og stillinger. De siste 9 årene har hun vært avdelingsleder for PO /Intensivavdelingen i Akuttklinikken, ispedd et års permisjon for å jobbe som beredskapssjef ved OUS.

Bjørn ble utdannet lege ved Universitetet i Trondheim i 1986. Han spesialiserte seg innen anestesi og har siden 1992 jobbet ved Rikshospitalet i flere stillinger. Han har en doktorgrad i medisin fra 1998, en MBA fra 2010 og gjennomførte helseforetakenes nasjonale topplederprogram i 2016. De siste årene har han vært leder for anestesilegene ved Rikshospitalet. Fra 2018 har Bjørn jobbet med Nye OUS som Klinisk prosjektkoordinator hvor han primært har holdt i arbeidet rundt Nye Rikshospitalet.

Hvordan blir det å arbeide med det som blir Norges største bygge- og utviklingsprosjekt?

- Det blir utrolig spennende og ganske sikkert krevende. Jeg gleder meg veldig, og kjenner på en stor respekt for oppgavens størrelse og kompleksitet. Samtidig vet jeg at organisasjonen vår sitter med mye erfaring og kompetanse som det er viktig, nyttig og nødvendig å hente frem, forteller Sigrid.

Hva tenker du Bjørn om det samme spørsmålet?

- Dette blir en utfordrende og samtidig spennende jobb. Det vil komme nye utfordringer hver dag og jeg vil være helt avhengig av å ha et tett samarbeid med fagmiljøene og brukere. Det er ikke noen hyllevarer som vi bare plukker for å få på plass gode sykehusbygg på Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vi skal planlegge for fremtidige behov. Vi skal ikke bare kopiere det vi har i dag. Det blir i så fall en dårlig løsning. De fremtidige behovene har vi selvfølgelig ikke full oversikt over i dag, så vi må lage løsninger som over tid som lett kan tilpasses nye funksjoner og drift.

Hva de gleder du deg mest til i den nye jobben?

- Bygge relasjoner med nye mennesker, være med på å skape sykehus  som både er flott å se på, men også fornuftig og funksjonelle. Jeg gleder meg til å lære mye nytt, bli kjent med mange nye mennesker, og å sette meg inn i virksomheter jeg ikke har jobbet så mye med tidligere, forteller Sigrid.

Det er også mennesker i fokus for Bjørns svar:

- Jeg ser frem til å kunne bidra til å løse utfordringer i et miljø der mange ulike profesjoner jobber tett sammen for å nå de samme mål.

Hva tenker dere er de største mulighetene i prosjektet dere skal bidra i?

- Jeg håper vi kan bidra til kreative og spennende måter å organisere sykehusene på slik at menneskene som skal jobbe der får gjort jobben sin på en smart måte, men også at de trives i og blir inspirert av bygget. Det er mange begrensinger i gamle bygg som hindrer oss i å jobbe annerledes – nå gir det nye sykehuset oss muligheten til å tenke helt nytt. Men det krever også mot til å tenke utenfor boksen, å våge og stille spørsmål ved prosesser og strukturer vi har lett for å ta for gitt, sier Sigrid.

- Min oppgave blir å holde i trådene slik at vi får planlagt og bygget gode sykehusbygg ved Rikshospitalet. Jeg skal bidra til å oversette fagmiljøenes behov til de som skal prosjektere byggene for oss, og har en oppgave med å bidra til at vi får gjort de nødvendige prioriteringer. Vi må få på plass nye sykehusbygg som supplerer eksisterende bygningsmasse i størst mulig grad, og som henger godt sammen både fysisk og funksjonelt, forklarer Bjørn.

Å bygge sykehus er ikke bare enkelt. Hva er den største utfordringen i prosjektet du skal bidra i?

- Å være leder for Nye Aker er et stort ansvar. I øyeblikket har jeg størst respekt for at det er mye å sette seg inn i på kort tid, og at vi jobber med korte tidsfrister. Når bygget ikke skal stå ferdig før om mange år, er det fristende å tenke at vi har godt tid – men viktige beslutninger tas tidlig i prosjektet. Om kort tid er noen av de viktigste beslutningene tatt, og blir umulig å endre på selv om ferdigstillelse ligger mange år frem i tid, sier Sigrid.

Bjørn har allerede jobbet med prosjektet ett par år og er godt orientert om utfordringsbildet, og trekker frem flere utfordringer:

- Karakteristisk for denne type prosjekt og i prosjekt av denne størrelse, er at mye vil være usikkert rundt prosjektet i lang tid fremover. Men samtidig er jo dette noe som trigger meg til å innta en slik rolle. Dette prosjektet skal bli et felles løft for sykehuset. Vi må alle bidra på hver vår måte for å få på plass et velfungerende sykehus som både brukere og ansatte vil være godt fornøyd med. De fleste av oss er stolt av egen arbeidsplass  og det skal vi også være i fremtiden. Vi har en viktig oppgave med å involvere alle ansatte og ha en god kommunikasjon med de. Det skal vi få til, sier Bjørn.

Hva gjør deg til den riktige personen for å lede dette prosjektet fra vår side?

- For det første har jeg bidratt i byggeprosjekter knyttet til sykehus ved flere anledninger tidligere; både Barnesenteret på Ullevål i 1998, Nytt Rikshospital på Gaustad i 2000, og på AHUS i 2007. Jeg lærte mye av smarte løsninger ved disse byggene, men enda mer av feil vi gjorde og strukturer vi ikke var gode nok på å sette inn i større sammenhenger. Jeg tror at jeg er kreativ, nysgjerrig på hvorfor ting fungerer som de gjør, og god til å tenke utradisjonelt. Det kan være nyttig når man skal bygge for fremtidens helsetjeneste, forteller Sigrid.

- Det er det nok andre som bør svare på. Jeg tror en viktig forutsetning for å lykkes er å kjenne eksisterende sykehus godt med dets muligheter og begrensninger, og etter hvert få et godt kontaktnett i våre fagmiljøer for å få alle til å bidra. Jeg kjenner Rikshospitalet og mange av dem som jobber på sykehuset godt etter selv å ha jobbet ved der som anestesilege i mange år. I løpet av de årene jeg har jobbet i Nye OUS, har jeg fått god kontakt med mange fra Ullevål som engasjerer seg i arbeidet med Nye Rikshospitalet. Jeg har også fått et godt innblikk i hvordan samspillet mellom sykehuset og HSØ sin prosjektorganisasjon er, forteller Bjørn.

Viktig arbeid krever dyktig ledelse

Just Ebbesen som er prosjektdirektør for Nye OUS, har hatt ansvar for ansettelsene. På spørsmålet om hvor viktig det er å ha fått disse ansettelsene på plass svarer han:

Portrett av Just Ebbesen
- Jeg er meget tilfreds med å ha fått erfarne og dyktige ledere på plass i disse viktige stillingene. De skal bygge opp prosjektorganisasjon for både Aker og Rikshospitalet. Når forprosjektet starter 1 november vil flere hundre medarbeidere aktiviseres for å beskrive og tegne hvordan vi skal ha det på arbeidsplassen etter 2030. Dette arbeidet har nå fått to ledere.

Vi gratulerer og ønsker lykke til!