HELSENORGE

MR og CT på plass i det nye legevaktsbygget

Tirsdag 7. februar kom endelig den nye MR-maskinen til det nye legevaktsbygget på Aker. Den veier 7,5 tonn, og ble heist inn gjennom et stort hull i veggen hvor et vindu ble midlertidig fjernet. At utstyrsleveransene begynner å komme, er et sikkert tegn på at prosjektet er i sluttfasen, og at det etter hvert nærmer seg overtakelse.

Bilde av ny MR Storbylegevakten

Tre dager etter levering begynner det å ligne noe

MR blir en ny funksjon i legevaktsbygget på Aker. I dag blir ortopediske pasienter fra Skadelegevakten som trenger MR henvist til Ullevål og Aker. En MR-maskin vil gi et bedre tilbud for pasientene som utredes og behandles på Legevakten. Den vil avlaste andre MR-maskiner på Aker og Ullevål og gi en overordnet kapasitetsøkning for sykehuset.

Det at vi installerer en 3 Tesla MR maskin vil gi en mer effektiv diagnostisering, samt at 3 T er gullstandarden for ortopediske prosedyrer per i dag. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) skal bygge opp et nytt fagmiljø på Aker innenfor MR, og på sikt styrke og drive med forskning innenfor muskel skjelett radiologi (MSK).

– Det er mye som gjenstår før åpning, og nå er det full fart fremover, sier Lorang Åstorp, programleder fra Nye OUS. – Vi får nøkler til bygget i mai, og skal ha noen runder med både leveranser og monteringer, opplæring og virksomhetstester før vi tar bygget i bruk. Nå er vi i prosjektets sluttfase, med blant annet innstallering av medisinsk-teknisk utstyr.

Kran heiser opp ny MR-maskin til Legevakten

MR-maskinen på vei inn i bygget

En spent ledergruppe i Teknologi- og inno​​vasjonsklinikken


I forrige uke var ledergruppen til Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK) på befaring i det nye legevaktsbygget på Aker. Klinikkleder Jan Olav Høgetveit sier at «det blir et veldig flott bygg, og det er inspirerende å ta med ledergruppen min for å se på hvordan ​det vi jobber med kommer til uttrykk i det nye bygget. I tillegg er dette kun starten av det som kommer til å komme de neste årene». 

Per Arnesen er rådgiver i Medisinsk teknisk avdeling, og gleder seg over å se fremdriften. - I det nye legevaktsbygget kommer det mange spennende løsninger innenfor medisinsk teknisk utstyr sett med en medisinsk teknikers øyne. Den nye legevakten får mer utstyr tilkoblet IKT-løsninger slik at man kan høste pasientdata. Sykepleiere får oversikt over kliniske parametere, samt hendelseslogg for alle overvåkningspasienter på en sentral arbeidsstasjon og dette blir breddet til hele operasjonssløyfen, inkludert oppvåkningen, sier han.

Det blir i tillegg til ny MR innstallert avansert CT, avansert gjennomlysning og det vil bli økt og mer avansert bruk av ultralyd. Flere utstyrsenheter blir kjøpt inn med tanke på fremtidig oppkobling til IKT-systemer. I tillegg kommer det et avansert MDT (multidisiplinære team) videokonferanserom som muliggjør tverrfaglige MDT-møter.​

Smilende mennesker på befaring ved byggeplassen

Ledergruppen i Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK) på befaring i uke 5

Torkel Thune, avdelingsleder for TIK Nye OUS, fremhever det gode samarbeidet mellom alle parter som har ansvaret for leveransene til prosjektet. - Det har spesielt vært et meget godt samarbeid mellom kliniske funksjoner og teknologi som har gjort at vi klarer å få frem gode løsninger selv med forsinkelser i enkelte funksjonelle leveranser.

- Dette blir Norges største og fineste legevakt, med effektive og høyteknologiske funksjoner i pene omgivelser for pasienter, pårørende og ansatte. Vi ser frem til åpningen i november, avslutter Jan Olav.​