Muligheter i fremtidens sykehus

Vi er i gang med fem bygge- og utviklingsprosjekter som vil legge til rette for en helt annen måte å tilby helsetjenester enn vi gjør i dag. Men hvordan ønsker vi at de nye sykehusene skal være? Hva må til for å nå det målet? Her har vi samlet inspirasjon fra ulike aktører innen helsesektoren som kan gi oss et dytt i retning mot fremtiden.

Siden er under oppbygging

Innovasjoner og trender innen helse

https://themindstudios.com/blog/healthcare-technology-trends/

https://time.com/5710295/top-health-innovations/

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/11/01/the-9-biggest-technology-trends-that-will-transform-medicine-and-healthcare-in-2020/?sh=70dcaba972cd

https://builtin.com/internet-things/iot-in-healthcare

https://healthtechmagazine.net/article/2018/10/hospitals-look-innovation-inspire-design

https://fellowsblog.ted.com/7-innovations-that-will-change-the-future-of-medicine-62e1b50ad623

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/11/01/the-9-biggest-technology-trends-that-will-transform-medicine-and-healthcare-in-2020/?sh=70dcaba972cd

https://getreferralmd.com/2018/09/9-recent-medical-innovations-disrupting-healthcare/#:~:text=%209%20Recent%20Medical%20Innovations%20Disrupting%20The%20Healthcare,patient%20care%20is%20solving%20many%20problems...%20More%20

http://www.healthcarebusinesstech.com/technology-future-hospitals/

https://www.tmcnet.com/topics/articles/2018/08/24/439267-top-5-technologies-being-used-hospitals-clinics-today.htm

https://healthcareweekly.com/health-technologies/

https://fellowsblog.ted.com/7-innovations-that-will-change-the-future-of-medicine-62e1b50ad623

Innovasjonssider fra norske sykehus

Sykehuset i vestfold https://www.siv.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/innovasjon#spillteknologi-for-kompetanseheving-blant-ambulansearbeidere

St. Olavs https://stolav.no/fag-og-forskning/innovasjon/innovasjonsprosjekter#digitalisering-av-arbeidsprosesser

Sykehuset Østfold https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/innovasjon#innovasjonsmidler

Unn https://unn.no/om-oss/innovasjon-i-unn

Fant du det du lette etter?