HELSENORGE

Muligheter og innovasjon i fremtidens sykehus

Vi er i gang med seks bygge- og utviklingsprogrammer som vil legge til rette for en helt annen måte å tilby helsetjenester i OUS enn det vi gjør i dag. Men hvordan ønsker vi at de nye sykehusene skal være? Hva må til for å nå det målet? 

Foto: Intervensjonssenteret

Foto: Intervensjonssenteret, OUS

Arbeidet med innovasjon er viktig og gir mange muligheter.

Les mer om innovasjonsarbeidet ved OUS​

Under har vi også samlet inspirasjon fra ulike aktører innen helsesektoren som kan gi oss et dytt i retning mot fremtiden.

Innovasjoner og trender innen helse

Hva er mulig i fremtidens sykehus, og hvilke trender kan vi se vil påvirke helsetilbudene i Norge?

Innovasjoner, trender og ny teknologi gir oss mulighet til å utvide måter å tenke rundt sykehus og arbeidshverdagen. Gjennom en samling av flere utviklinger og innovasjoner innen helsesektoren ønsker vi å vise hva som kan legges til grunn for hvordan vi skal drive våre sykehus i framtiden. Noen utviklinger er i startfasen, andre finnes allerede på markedet og kan tas i bruk.

orthoNav_stillPhotoWithHologram.jpg

Ola Wiig. Foto: Scott Leaman

Når våre seks bygge- og utviklingsprogrammer er ferdige i 2030, vet vi ikke hvilke innovasjoner og teknologiske utviklinger som er på markedet. Gode forberedelser og kunnskap om hva som er mulig er like vel en fordel.

Mindstudio, en tverrfaglig gruppe utviklere fra USA har samlet syv av de mest definerende utviklingene. Sentralt her er at digitalisering, internett og ny teknologi tilfører noe verdifult til helsetilbudene.

Forbes har også samlet flere utviklinger som vil påvirke helsesektoren. Allerede i 2020 pekte de blant annet på kunstig intelligens, robotikk og en utvikling i måter å arbeide rundt genteknologi. For 2021 viderefører de samme trender, men høyt opp på listen peker de på en videreføring av digitaliseringen vi så i 2020 med for eksempel videokonsultasjoner.

Det anerkjente magasinet Time presenterer lignende trender i samarbeid med eksperter. Flere spennende utviklinger som en bærbar ultralyd, et tankelesende armbånd og drone-taxi er blant utviklingene de trekker fram. I tillegg er 3D-teknologi, virtuell teknologi og stordata pekt på. En lignende samling av innovasjoner er også sentral på denne siden.

BuiltIn, en samling av teknologiutviklere i USA viser her seks teknologiske utviklinger for internett for helsesektoren. Overvåking og sensorteknologi som overføres direkte bidrar til sanntids-informasjon på flere områder. Det kan gjelde temperatur for vaksiner, luftkvalitet i byer, eller helseinformasjon.

TED viser her noen innovasjoner som vil endre helsesektoren framover. Her er det både innovasjoner som gir et større økonomisk spillerom, ben grodd i laboratorium og en laser som kutter HIV. Healtcare weekly trekker fram innovasjonen sammen med teknologi som allerede finnes, men som kan brukes på en innovativ måte. For eksempel trekker de fram at sykehus og helsesektoren generelt kan være tjent med å ta i bruk teknologi. Det kan være ved bruk av sosiale medier, apper som tilpasses personlig til pasienter, samarbeid med andre app-utviklere eller nye måter å dele informasjon. På sikt vil også denne teknologien kunne gi verdifull innsikt i samfunnet.

Arkitektur og interiør

illustrasjon, venterom Storbylegevakten.jpg

Foto: Nordic office of Architecture

Hvordan skal, og hvordan kan et sykehus se ut? Flere ansatte og brukere ønsker seg noe annet enn hvite og grå sykehus. Stadig flere ønsker seg kunst, farger og lys som justerer seg etter døgnet. Er det mulig å ha et filmrom med prosjektor, eller en god restaurant for pasienter som er på sykehuset over lang tid? Flere utviklere og arkitekter utforsker måter å tenke innredning og utforming av sykehus på. Mange nye sykehus ønsker å fokusere på lys, mer vinduer og grønne områder - inne som ute. Det er også fokus på å åpen opp sykehusene slik at det er kort vei mellom avdelinger og fag. Sykehuset i Pennsylvania har tegnet et sykehus som forsøker å bryte ned barrierene mellom klinikker og avdelinger. Det for å skape en større fellesskap med pasienter i fokus, og ikke hvilken klinikk de tilhører.

Et nytt sykehus i Leeds, UK, bruker digital innovasjon og arkitektur for å skape bedre flyt. Selvinnsjekk, nærhet til de mest brukte funksjonen, åpent og lyst. Hele sykehuset arbeider også på mobile plattformer for best mulig kommunikasjon (video). Et annet sykehus i Singapore drar naturen helt inn i sykehuset. Nye St. Olavs i Trondheim hadde universell utforming i fokus når de bygget nytt.

Et nederlandsk rehabiliteringssenter har forsøkt å bruke interiør og fager for å skape en lunere atmosfære for pasienter. Et annet senter, i California, har innredet med inspirasjon fra spa.

Sykehus, teknologi og utstyr

Kan medisinske nyvinninger ha en god effekt på drift i sykehuset? Hvordan påvirkes sykehuset når færre pasienter må møte opp personlig til timen? Eller når noen prosesser, som å gipse, tar kortere tid og sjeldenere må byttes ut?

Det er flere måter å ta i bruk ny teknologi og innovasjon i framtiden. En måte er å sømløst integrere teknologien i sykehuset. Det kan være slik de har gjort på et nytt barnesykehus i Silicon Valley som du kan lese om her. Et eksempel på dette kan være selvinnsjekk som tas i bruk i stor grad. Noe de allerede har gjort ved Haraldsplass i Bergen.

En annen måte er digitale innovasjon som verktøy for ansatte. Flere av eksemplene her finnes allerede, i stor eller liten grad, mens andre innovasjon fortsatt er i oppstartsfasen. For OUS som planlegger ti år fram i tid er det derfor viktig å følge med på den teknologiske utviklingen, slik at vi er best mulig forberedt.

Flere tar i bruk videokonsultasjoner - noe som forventes å vokse etter pandemien i 2020. St. Olav i Trondheim er allerede i gang med et prosjekt for å undersøke mulighetene. Spesielt for pasienter som har lang reisevei. eKonsultasjoner ligger også i helse- og sykehusplanen for 2020-2023. Der nevnes også oppfølging basert på data, sensorteknologi og nettbaserte behandlingsprogram.

Gjennom sensorteknologi kan man måle pasienters vitale målinger uten påkoblet monitoreringsutstyr. Det kan også være mer direkte målinger som tillater at vitale målinger allerede er klart når pasienter kommer til sykehusene - utgangspunktet for disse armbåndene er lik de Disney bruker i sine fornøyelsesparker. Eller det kan være EKG som måles før ankomst, eller via telefonen for hjemmeobservasjon.  Også her er de i gang med undersøkelser på St. Olavs. Når det gjelder nettbaserte behandlingsprogram kan chatbot være en vei å gå. En annen vei kan være VR-briller.

Det utvikles også et stetoskop på nye mobiltelefoner, og en ring som måler oksygennivået i blodet for kronisk syke. Mer og mer kan altså gjøres hjemmefra.

Det utvikles stadig nye former for droner, og et selskap undersøker nå om de kan bruke droner som ambulanse. Flere nyvinninger vil også kunne gjøre arbeid på sykehus enklere. Som en gelé som stopper blødninger, bein som gros på et laboratorium og en Triage-app. Det kan også være noe så enkelt som en vanntett og pustende gips.

Logistikk i nye sykehus

Det meste vi gjør i hverdagen inneholder en del logistikk - og OUS er i ferd med å sette logistikk på kartet. En prioritering som vil gjøre manges arbeidshverdag enklere.

Hvor kan vi se for inspirasjon? Den norske varehandelgiganten Varner har bygget det de kaller verdens beste lager, hvor alt er fjernstyrt og automatisk. Det er også havnen i Rotterdam - verden største havnelager. Og Komplett sender ut pakker hvert 15. sekund.

Også her kan man se for seg å ta i bruk droner. Enten for å levere utstyr, men også for eksempel blod fra et sykehus til et annet.

Innovasjonssider fra norske sykehus

Flere norske sykehus er allerede i gang med viktige forskningsprosjekter som bidrar til bedre helsetilbud i landet.

Sykehuset i Vestfold forsker for tiden på om moderne spillteknologi kan brukes til kompetanseheving for ambilansepersonell.

St. Olavs i Trondheim har flere spennende digitaliseringsprosjekter. Både sensorteknologi for vitale målinger og redusert dokumentasjonstid forskes på.

Sykehuset i Østfold forsker, som flere andre sykehus, på hjemmeoppfølging av pasienter. På deres side kan du også enkelt lese deg opp om spennende samarbeidspartnere, blant annet om samarbeidet med Innovasjon Norge.

Fant du det du lette etter?