HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Én dør inn på Oslos nye legevakt

OUS sin del av legevakten på Aker vil i tillegg til skadelegevakt inneholde ortopedisk poliklinikk, 7 ortopediske operasjonsstuer med tilhørende postoperativ samt ny og utvidet sengepost, håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt én stue til tannbehandling i narkose.  

Bilde av at det bygges ny Storbylegevakt.

Ny Storbylegevakt i Oslo. Foto: Omsorgsbygg KF.

Tekst: Lorang Åstorp, programleder Storbylegevakten OUS.
Foto: OUS, Omsorgsbygg Oslo KF, Video: Nordic.


Ny moderne legevakt
Portrett Loran Åstorp

Foto: Lorang Åstorp, programleder Storbylegevakten.

De nye byggene til legevakten begynner å ta form, og jeg gleder meg skikkelig til at hele Oslo skal få ny, moderne legevakt med bedre plass og innovative løsninger.

Legevakten har en utrolig viktig funksjon for hovedstaden, og skadelegevakten er en sentral del av OUS.

De fleste av oss har vært innom legevakten i løpet av livet, og
noe som mange er kjent med er lang ventetid, ettersom de mest alvorlige tilfellene alltid skal prioriteres.

Jeg har selv sittet og ventet med utålmodige småbarn som har vondt, og vet hvor lang ventetiden kan oppleves. Legevakten på Aker får moderne systemer som forkorter ventetiden – blant annet skranker for selvinnsjekking og ulike ventesoner.

Fakta om legevakten:

Eier: Oslo kommune, OUS leier 60% til skadelegevakt mm.

Drift: Oslo kommune driver allmennlegevakten, OUS driver skadelegevakten

Fremdrift: byggestart mars 2020, skal ferdigstilles i 2023

Areal: 26 000 kvm

Skal møte fremtidens behov

De ulike ventesonene gjør logistikken mer effektiv og forhåpentligvis kan en også skjerme for eksempel barn og unge fra mer dramatiske scener i større grad enn i dag.

Den nye legevakten skal møte fremtidens behov, med økt kapasitet og moderne løsninger for å sikre best mulig pasientbehandling.

For deg som pasient betyr kanskje flyttingen litt lenger reisevei, avhengig av hvor i byen du bor. Legevakten blir likevel lett tilgjengelig med kollektivtransport fra sentrum hele døgnet, og det blir enkel tilgang med bil fra ring 3. Det blir også langt bedre kapasitet for parkering av både bil og sykkel.

Lokalene i Storgata har i lang tid vært for små, og i takt med at pasientgrunnlaget øker og samfunnet utvikler seg må vi også utvikle tjenestetilbudet til våre pasienter.

Flyttes til Aker

At driften flyttes til Aker er ikke tilfeldig, for vår nærmeste nabo blir etter hvert et toppmoderne akutt- og lokalsykehus. Det legges dermed til rette for at legevaktens rolle kan utvikles i fremtiden, ikke minst når Nye Aker sykehus står ferdig.

For eksempel planlegges det en kulvert fra legevakten og direkte til akuttmottaket på Nye Aker, som innebærer at pasienter raskt og effektivt kan flyttes uten bruk av ambulanse.

Nærheten til Aker betyr også kort vei til kommunal akutt døgnenhet, for de pasientene som trenger å legges inn der. Beliggenheten bidrar til enklere samarbeid og større miljøer av fagekspertise på samme område. I tillegg til at dette er stimulerende for ansatte og til det bedre for pasientene, er det også en stor fordel for fremtidens studenter.

Oslo universitetssykehus har som landets største sykehus en viktig rolle når det gjelder å tilby gode og utviklende praksisplasser.

Se animasjonsvideo av legevakten her, youtube. 

Fortsetter det gode samarbeidet

Driftsfordelingen mellom kommunen og OUS på legevakten forblir som den har vært lenge, og er ikke noe du som pasient skal behøve å tenke på eller forholde deg til. Det skal være én vei inn for alle pasienter, uansett om destinasjonen er skadelegevakten eller allmennlegevakten.

Dette har vi god erfaring med etter mange års samarbeid i Storgata, og vi gleder oss stort til videre samarbeid i den nye legevakten. Der skal vi fortsette å videreutvikle våre tjenester til alle dere som bor i Oslo, eller trenger våre tjenester mens dere befinner dere i byen. Hos legevakten skal du alltid få hjelp når du trenger det.

I dag har jeg gleden av å kunne dele en animasjon som viser hvordan vi tenker at det skal se ut på innsiden av de nye byggene. Jeg synes animasjonen illustrerer visjonen vi har for ny legevakt – moderne, fleksibel og innovativ og som alltid med pasienten i fokus. Hvis du vil vite mer om den nye legevakten, finner du oppdatert informasjon på våre nettsider: Storbylegevakten - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no).

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

 

Fant du det du lette etter?