HELSENORGE

Ny podcast-episode om fremtidens operasjonsplanlegging

Har du hørt om kontrolltårn før? Det hører egentlig hjemme på flyplassene, men denne inspirasjonen tar OUS med seg når vi nå tenker nytt om planleggingen av operasjoner.

bildet viser en operasjonsstue

I kontrolltårn-prosjektet jobber OUS med å få på plass et eget system som skal sørge for bedre løsninger for planlegging av alle operasjonene som skal utføres.

Hvert år opereres 55.000 pasienter ved OUS. I dag foregår denne planleggingen stort sett manuelt, og så mange som 3.000 operasjoner kanselleres årlig. 

Inspirert av kontrolltårnene på flyplassene jobbes det nå med å få på plass et eget system som skal sørge for bedre løsninger for planlegging av alle operasjonene som skal utføres. Målet er at ansatte i fremtiden skal få den informasjonen de trenger til å prioritere og planlegge arbeidsdagen sin, noe som vil bidra til færre kanselleringer, bedre kvalitet, færre komplikasjoner og mer effektiv drift.

Prosjektleder Odd Arild Lehne og leder av Akuttklinikken, Øyvind Skraastad, er i studio for å fortelle om dette spennende prosjektet.