HELSENORGE

Ny runde med befaringer

Ansatte på Radiumhospitalet har vært på besøk på byggeplassen til nytt klinikk- og protonbygg for å se hvordan det ser ut der i dag og høre om fremdriften for det nye bygget. Fredag 17. juni var det flere av fokusgruppelederne som fikk ta en nærmere titt på innsiden av byggegjerdet. 

Bilde av ansatte på befaring

Fra venstre: Bjørn Ludvig Andreassen, Erik Løkkevik, Silje Lein Bjørnbeth, Thomas Mindnes, Eldbjørg Vorkinn, Vibeke Sardo, Kristin Øwre, Aleksandra Kowalczyk, Christin Gunnufsen (OUS). Foran: Marte Venstad og Petter Eide (byggherre).

Der fikk de gå både gjennom bygget og på toppen av bygget mens Marte Venstad og Petter Eide fra byggeorganisasjonen viste frem og forklarte hva de så og hva det skal bli

Bilde av ansatte på befaring

De ansatte gleder seg til å få det nye bygget ferdig, og synes det var spennende å se utviklingen av det nye bygget inntil det eksisterende.

Henger godt sammen med resten​

Noen av dem som var på besøk har vært involvert i planleggingen i flere år, og de var godt fornøyde med å se fremdriften som har vært de siste månedene. 

– Det var fint å gå gjennom bygget og se hvordan det henger godt sammen med resten av Radiumhospitalet, sa Eldbjørg Vorkinn, seksjonsleder for poliklinikken avdeling for kreftbehandling.

– Veldig gøy å se at bygget tar form, og at det er gjenkjennbart ut fra hva vi planla, sa Vibeke Sardo, som er enhetsleder i poliklinikken avdeling for kreftbehandling.  

– Det var veldig fint å få vært med på befaringen og oppleve fremdriften på nært hold. Jeg gleder meg til ny befaring til høsten hvor vi kan få sett nærmere på kliniske etasjer/sengeposter, sa Silje Lein Bjørnbeth, seksjonsleder avdeling for gynekologisk kreft.


Bilde av tre ansatte fra OUS

Silje, Eldbjørg og Vibeke på befaring i nytt klinikk- og protonbygg. Her står de i det fremtidige varemottaket.

Aleksandra Kowalczyk, forvalter ved Radiumhospitalet, begynte å jobbe i Oslo universitetssykehus HF i år og har allerede besøkt byggeplassen flere ganger: 

– Jeg falt for Radiumhospitalet helt fra den første befaringen da jeg begynte som eiendomsforvalter i mai i år. Jeg ble fascinert av prosjektet Nye RAD og synes det er veldig spennende å være med på reisen mot det nye, moderne sykehuset, sier Aleksandra Kowalczyk, eiendomsforvalter i Oslo universitetssykehus HF.


Bilde av forvalter fra OUS

Aleksandra Kowalczyk, forvalter ved Radiumhospitalet, er spent på nytt bygg.

Stor aktivitet på byggeplassen

På befaringen fikk de ansatte se en byggeplass i full sving. Det er stor aktivitet og det har skjedd mange synlige endringer siden grunnsteinsmarkeringen, som snart er et år siden. 

Bygget har kommet seg godt opp av bakken og i tillegg har innvendige arbeider startet opp i underetasjene samt noen steder i første etasje. 

Råbygg for behandlingsbygget har nådd toppen foruten noen tekniske rom på taket, og ellers jobbes det med å klatre ferdig resterende bygningsdeler slik at de også når sin fulle høyde. 


Bilde fra byggeplassen

Bilde tatt fra behandlingsbygget, i midten ser vi ett av atriene. Atriene er store, åpne uterom .

Arbeidene med protonbygget har kommet et stykke på vei. Støpning av bunnplaten for protonbygget startet 8. mars i år, det var en stor milepæl. Nå er «gulvet» over kjeller støpt og det arbeides i disse dager med innervegger i underste etasje. 


Bilde fra byggeplassen

Utsikt til protonbygget som er på vei opp fra bakken.

Det skal være god aktivitet på byggeplassen også i sommer. Og til høsten begynner arbeidene med tett hus.  

Bilder i saken: Nye OUS og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF