HELSENORGE

Gleder seg til samling av sikkerhetspsykiatrien

Samlokalisering av lokal og regional sikkerhet, PUA og kompetansesenteret i nytt bygg vil styrke fagmiljøet og pasientbehandlingen, håper Kjersti Narud og Knut Hattrem. 

bildet viser en mann og kvinne som smiler.

Kjersti Narud ved kompetansesenteret og Knut Hattrem ved PUA er to av deltakerne i gruppen for tverrgående funksjoner. De ser frem til å samles i nytt bygg fra 2025.

​​– Jeg tror at samlokalisering blir veldig bra. Det er viktig at vår seksjon, i alle fall den delen av seksjonen som jeg er i, kommer nærmere de kliniske fagmiljøene og at muligheten for uformelle møtepunkter blir større. At man kan ta en prat og utveksle erfaringer. Vi driver innenfor samme «bransje» men med ulike ting og vidt forskjellige perspektiv, og det tror jeg at vi kan utfylle hverandre på en god måte. Det kommer de sykeste pasientene i vår helseregion til gode, sier Narud ved regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri.


Oppstart for medvirkningsarbeidet

– Det blir viktig å få på plass en poliklinikk i fremtiden slik at vi kan følge opp pasientene gjennom hele løpet. I dag skrives pasientene ut fra våre avdelinger, og kommer deretter til et DPS der de er hjemmeværende. Enheten her har et ansvar for dem ut og overføringen ut slik at de får en adekvat og tilstrekkelig oppfølgning, legger hun til.

I medvirkningsarbeidet i bygge- og utviklingsprogrammet Ny sikkerhetspsykiatri, som startet opp 20.mai, representerer Narud både Legeforeningen og Psykologforeningen. Denne fasen kalt «medvirkning med samspill», hvor ansatte, Helse Sør-Øst og entreprenørene NCC sitter rundt samme bord og samarbeider om innholdet i bygget, vil vare ut februar. Narud deltar sammen med Knut Hattrem fra PUA deltar i gruppen for tverrgående funksjoner. 

Bildet viser mange mennesker som sitter rundt bord og følger med på en presentasjon.

Medvirkningsgruppen for tverrgående funksjoner hadde sitt første møte med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst og entreprenør NCC. Her presenterer fagkoordinator Hallgeir Vik fra OUS.– Kan ikke ønske oss alt

– Det er spennende, interessant og viktig å være med. Det er tross alt vi som skal bruke bygget når det er ferdig. Vi er opptatt av å få et bygg med moderne lokaler som vil gjøre utredningen og behandlingen av pasientene bedre. Det skal være et sted som er fint for de ansatte å jobbe. Det er også flott å få til et samarbeid med RSA og LSA. I dag er det litt stor avstand selv om vi alle er plassert på Dikemark. Jeg ser veldig frem til at vi får arealer hvor vi kan treffes, for det gjør vi sjelden i dag, sier Hattrem.

Hvilke forventninger har du til medvirkningsarbeidet?
– Det er jo visse begrensninger på hva vi kan få, så vi kan ikke ønske oss alt. Vi må prøve å være litt kreative og finne gode løsninger. Kanskje må noen av arealene kunne fylle flere funksjoner i stedet for at vi skal tenke at vi kan få alt slags mulig, sier Hattrem.

Medvirkningsarbeidet kommer til å være både tidkrevende og spennende, tror Narud. 
– Ikke minst fordi gruppen er satt sammen på tvers av fag. Det kommer mange innspill som man ikke har tenkt på selv. Jeg synes det er interessant å være med, sier hun.