HELSENORGE

Milepæl for Ny sikkerhetspsykiatri: Totalentreprenøren er på plass

Helse Sør-Øst signerte tirsdag 15. mars en samspillskontrakt med NCC for bygging av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. 

Bildet viser

Fra venstre: Ståle Ottestad (NCC), Sara Hegge, Alf Morten Nøstvold, Bjørn Hauge, Dag Bøhler (HSØ), Bjørn Kristian Hole og Roger Nygård (NCC).

Det nye bygget på Ila i Bærum ​skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri under samme tak. ​Kontrakten med NCC omfatter forprosjektering med opsjon på gjennomføring og bygging av ny sikkerhetspsykiatri i tett samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst (som er byggherre). ​

–  Vi er fornøyde med responsen vi har fått i konkurransen. Nå har vi landet en samspillskontrakt med NCC. Denne avtalen gir oss en erfaren partner med høy kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vi ser frem til samarbeidet med NCC og til den viktige samspillsfasen vi nå har foran oss, sier prosjektdirektør Dag Bøhler, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. 

Les mer om arbeidet med ​Ny sikkerhetspsykiatri​

Samspill mellom HSØ, OUS og NCC

Arbeidet med forprosjektet og samspill gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus. Målet å utvikle et psykiatribygg som skal løse de behovene som er satt for bygget. Denne fasen vil vare 10 måneder. 

Les mer her: Slik blir medvirkningsarbeidet for Ny sikkerhetspsykiatri​​

– En samlokalisert prosjektering, der entreprenøren, prosjekteringsgruppen og byggherren trekker veksler på hverandres kompetanse og erfaringer, skal ende opp i et robust forprosjekt. Helse Sør-Øst har inngått kontrakt med en entreprenør som gjennom anskaffelsen har scoret høyt på kriteriene som er viktige for både sampsillet og dette spesielle byggeriet. Vi i prosjektorgansasjonen ser frem til å ta dette etterlengtede prosjektet et steg videre sammen med NCC og deres prosjekteringsgruppe,​ sier prosjektsjef Bjørn Hauge, som er prosjektsjef i Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon for Ny sikkerhetspsykiatri. 

Nå starter endelig det viktige arbeidet!
Bildet viser

Camilla Aanestad


​ Jeg er veldig glad for at totalentreprenøren nå er på plass. Jeg ser frem til et godt samarbeid. Nå blir det godt å endelig komme i gang med dette viktige arbeidet, sier Camilla Aanestad, som leder programmet for Ny sikkerhetspsykiatri i OUS. 

Målet er å levere forprosjektrapport i begynnelsen av 2023. Byggingen av ny sikkerhetspsykiatri skal etter planen starte opp i løpet av 2023, og bygget skal ferdigstilles og overleveres til Oslo universitetssykehus i 2025. ​

​​