HELSENORGE

Slik blir medvirkningsarbeidet for Ny sikkerhetspsykiatri

Mange ansatte fra klinikken, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentanter skal delta i arbeidet med forprosjektet, som starter i april. 

Bildet viser noen papirer som ligger på et bord.

1.april er det formell oppstart av forprosjekt og medvirkningsarbeidet for Ny sikkerhetspsykiatri.

Totalt 55 personer er inndelt i fem grupper i medvirkningsarbeidet. De ansatte er plukket ut av ledere ved de ulike seksjonene i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). Programleder for Ny sikkerhetspsykiatri, Camilla Aanestad, og fagkoordinator Hallgeir Vik har deretter fordelt deltakerne inn i de ulike gruppene. 

Programstyret for Ny sikkerhetspsykiatri godkjente planen for medvirkning i januar, med rom for justeringer i etterkant. 

Fremtidens pasientbehandling og arbeidsplass

I forprosjektet blir det bestemt hvor i bygget de ulike funksjonene skal plasseres og hvordan bygget skal utformes mer detaljert for å legge til rette for moderne pasientbehandling, godt arbeidsmiljø for de ansatte, god samhandling med pasienter, pårørende, kommuner og andre helseforetak og forskning og utvikling av fagfeltet. 

Dette er oversikten over medvirkningsgruppene  i forprosjektet:

Gruppe 1. Tverrgående funksjoner (sikkerhet/robusthet, logistikk og IKT, og smittevern) (15 deltakere)
Gruppe 2. Døgn (12 deltakere)
Gruppe 3. Poliklinikk/dag, ambulant, hjemmesykehus (8 deltakere)
Gruppe 4. FoU og kontor, Sifer (8 deltakere)
Gruppe 5. Fellesarealer (Aktivitetssenter, adkomst, personaltorg, uteområder) (12 deltakere)


Bildet viser mange personer utenfor et bygg

Bygget til Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig i 2025. Byggingen vil starte i 2023. Illustrasjon: Arkitema Architects

Slik foregår medvirkningsarbeidet:

Medvirkningsgruppene skal  2-4 timer lange møter hver 5. uke. Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon vil delta med arkitekter, rådgivere og sekretariat til hvert møte. Denne måten å jobbe på kalles for en samspillsentreprise. Programleder for Ny sikkerhetspsykiatri, Camilla Aanestad, og fagkoordinator Hallgeir Vik, vil sørge for at det lages forutsigbare planer for hele forprosjektperioden slik at det blir lettere for PHA å planlegge bemanningen i denne perioden.

Medvirkningen fra de ansatte skal bidra til gode svar på tre viktige spørsmål:
• Hva trenger vi i byggene/rommene for å drive moderne pasientbehandling?
• Hva trenger vi av løsninger, utstyr og fleksibilitet for fremtidens arbeidsmetoder?
• Hvordan legge til rette for effektiv samhandling og logistikk?

Varer ut februar​ 2023

Medvirkningsarbeidet skal foregå hele forprosjektet, som varer ut februar 2023. Arbeidet skal føre til en forprosjektrapport med beskrivelser, tegninger, oversikt over kostnader og en realistisk plan for gjennomføring av bygge-og utviklingsprogrammet.

Forprosjektrapporten skal sammen med konseptrapporten utgjøre grunnlaget for styret i Helse Sør-Øst når de formelt skal gi grønt lys for gjennomføring av byggingen (B4-beslutning). De skal behandle saken våren 2023. Dersom alt går etter planen, blir det byggestart på tomten på Ila sør kort tid etter. Innflytting er planlagt på slutten av 2025.