HELSENORGE

Staten gir grønt lys for bygging av Ny sikkerhetspsykiatri

Etter flere år med forsinkelser, er reguleringen av det nye bygget for sikkerhetspsykiatrien ferdig. Nå starter det detaljerte planleggingsarbeidet. 

Bildet viser en kvinne som smiler ved en kake

Milepælen ble feiret med kake. Programleder Camilla Aanestad fikk æren av å sprette kaken.

Reguleringsprosessen av startet opprinnelig i 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling i Bærum kommune. I februar 2021 grep regjeringen inn og bestemte både at nybygget skulle plasseres på tomten Ila sør og at Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD) skulle fullføre arbeidet med reguleringen. Den 13.mai var KMD ferdig med behandling av saken, til stor glede for Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

Byggingen starter om ett år

Ferdig og avgjort reguleringsplan betyr rett og slett grønt lys for at det kan bygges på tomten og at byggeprosjektet dermed vil bli realisert. Spaden skal settes i jorden om et knapt år.  


– Vedtatt reguleringsplan er viktig i alle byggeprosjekter. Den danner rammen for det vi skal bygge, så for oss er dette en veldig viktig dag, sier prosjektsjef Bjørn Hauge i prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst. 

Bildet viser

Fremover blir det tett mellom milepælene i arbeidet med Ny sikkerhetspsykiatri, godt synlig i oversikten bak denne gjengen. Fra venstre prosjektsjef Bjørn Hauge, programleder Camilla Aanestad, fagkoordinator Hallgeir Vik, arkitekt Sverre Svendsen fra Ratio og Ståle Ottestad fra NCC.

Dette har vi ventet lenge på. Det har vært en veldig lang prosess frem til staten grep inn i saken. Det har også vært en lang prosess etter dette. Vi er veldig glade for at KMD med dette har avgjort saken. Nå fortsetter arbeidet med å planlegge nybygget på tomta på Ila sør som skal sikre sikkerhetspsykiatrien i OUS gode og moderne fasiliteter både for pasienter, pårørende og de ansatte, sier Camilla Aanestad, leder av bygge- og utviklingsprogrammet Ny sikkerhetspsykiatri i OUS.​​

Forprosjekt og medvirkning har startet

Det nye bygget på Ila skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri under samme tak. I april gikk prosjektet endelig inn i fasen med forprosjekt og medvirkning etter å ha stått på vent i flere år.

Bildet viser en skisse av det nye bygget til Ny sikkerhetspsykiatri

​Bygget til Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig i 2025. Byggingen vil starte i 2023. Illustrasjon: Arkitema Architects

– Planen er at vi jobber med forprosjekt og medvirkning ut februar 2023. Prosjektet vil følge en tidslinje og det er kjempeviktig at vi får gjort et godt arbeid. At klinikken får medvirke på en god måte og at vi får det bygget vi trenger, sier Hallgeir Vik, som er OUS sin fagkoordinator i bygge- og utviklingsprogrammet. 


Det går fort unna i arbeidet med Ny sikkerhetspsykiatri. Innflytting skal etter planen skje allerede i slutten av 2025.

– Fremover skal vi gjennom mange milepæler og det er begrenset med tid til å ta ​viktige beslutninger, både i medvirkningsgruppene og i samarbeidet med entreprenør. Men vi har lagt gode planer og opplever at både ansatte i PHA og hele prosjektorganisasjonen er veldig motiverte for jobben som skal gjøres nå de nærmeste årene, sier Aanestad.