HELSENORGE

Webinarer om arbeidet med Ny sikkerhetspsykiatri

Nøkkelpersoner i programmet for Ny sikkerhetspsykiatri informerer om status, historikk og hva som skal skje fremover.

Bildet viser en kvinne som smiler

Camilla Aanestad leder programmet Ny sikkerhetspsykiatri i OUS.

​Ny sikkerhetspsykiatri blir en realitet i 2025. Regional sikkerhet (RSA), lokal sikkerhet (LSA) og regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) skal samles under samme tak på Ila sør. 

Vi har laget 3 webinarer i anledning oppstart av forprosjektet og medvirkningsarbeidet i april. Deltagere i webinaret er blant annet administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, klinikkleder for PHA Marit Bjartveit, programleder Camilla Aanestad, fagkoordinator Hallgeir Vik og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Ellinor Lønnå.

Her kan du se webinarene: