HELSENORGE

Nye Aker og Nye Rikshospitalet er vedtatt

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. desember å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. Nå starter detaljprosjektet. 


– Jeg er glad for at styret i Helse Sør-Øst i dag har vedtatt å gå videre med Nye Aker og Nye Rikshospitalet. OUS har landets eldste sykehusbygg, og vi trenger nye bygg for å sikre optimal pasientbehandling også i framtida. Dette skal vi jobbe godt med i tida framover sammen med brukere, fagfolk og tillitsvalgte, sier administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

Les mer om vedtaket på nettsidene til Helse Sør-Øst.

​Nå starter detaljprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

- Våre ansatte og brukere skal medvirke i dette arbeidet for å finne de beste løsninger innenfor de rammer som er lagt. Sykehuset vil sammen med prosjektorganisasjonen for Helse Sør-Øst utarbeide en felles plan for dette arbeidet over nyttår, sier prosjektdirektør i OUS, Just Bing Ebbesen.​

Nye Aker sykehus

Illustrasjon: Team Aker

Sigrid Rannem

Programleder for Nye Aker, Sigrid Rannem (OUS)

I detaljfasen for Nye Aker går vi enda mer i detalj for å planlegge byggene.

- Vi tar utgangspunkt i hvordan vi forventer vi skal arbeide innenfor det enkelte funksjonsområde. Noen plasseringer av enkeltrom tror vi kan forbedres, men hovedfokus vil nok ligge på utforming av det enkelte rom. Utstyr, innredning, dører, etc. skal plasseres. Og unike rom- rom vi kun har ett eller noen få av-  skal beskrives. Vi planlegger også befaringer til andre sykehus i både inn- og utland, sier Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker.

Nye Rikshospitalet

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

I detaljprosjektet for Nye Rikshospitalet skal vi bearbeide enkelte foreslåtte løsninger som vi tror vi kan gjøres enda bedre.

Bjørn Aage Feet

Programleder for Nye Rikshospitalet, Bjørn Aage Feet (OUS)

- Vi skal gå ​langt mer i detalj innenfor hvert område for ytterligere å tilpasse byggene til fremtidig bruk. Ved Nye Rikshospitalet får vi en ekstra utfordring ved at vi skal bygge tett på et sykehus i drift. Sykehuset har allerede i et eget rokadeprosjekt planlagt erstatningsarealer for den virksomhet som må flyttes før byggearbeidet kan startes. Og det planlegges i disse dager for uteområdene for en midlertidig inngang til eksisterende sykehus. I løpet av byggeprosessen vil det måtte gjennomføres interne flytt av virksomhet for å kunne opprettholde ønsket drift i sykehuset, sier Bjørn Aage Feet, programleder for Nye Rikshospitalet.

​​