HELSENORGE

Bli kjent med klinikkontakt Thor Børre Sangesland i PHA!

Klinikkontaktene er et viktig bindeledd mellom ansatte og ledelse i arbeidet med bygge- og utviklingsprogrammene i OUS.

Bildet viser en mann med briller som smiler

Klinikkontakt Thor Børre Sangesland​

Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) involvert i to av bygge- og utviklingsprogrammene, Nye Aker og Ny sikkerhetspsykiatri. Thor Børre Sangesland er PHAs klinikkontakt i begge disse prosjektene. 

– PHA har mange medarbeidere som deltar i medvirkningsarbeidet, både i klinikkens egne medvirkningsgrupper, men også i grupper sammen med somatikken.  Jeg har ansvaret for å bistå og koordinere klinikkens medvirkningsarbeid. Klinikken har blant annet en egen møtestruktur for å utveksle informasjon om arbeidet i de forskjellige medvirkningsgruppene.  Jeg har også ansvaret for å informere om medvirkningsarbeidet i lederfora, blant de tillitsvalgte/verneombudene og utover i klinikken, forteller Sangesland, som også er leder av klinikkens strategiske arealutvalg som følger opp alle eide og leide bygg som PHA har virksomhet i.

Hvordan kan ansatte få informasjon fra deg om medvirkningsarbeidet?
– Klinikken har opprettet en intranettside hvor informasjon om prosjektene vil bli lagt ut.  Jeg er også tilgjengelig for direkte kontakt via telefon og mail (thbosa@ous-hf.no), sier han.

Fant du det du lette etter?