HELSENORGE

Kristin Brandal er klinikkontakt for KLM

Klinikkontaktene er et viktig bindeledd mellom ansatte og ledelse i arbeidet med bygge- og utviklingsprogrammene. 

Bildet viser en kvinne med briller som smiler

Kristin Brandal er klinikkontakt for KLM

I rollen som klinikkontakt for Klinikk for Laboratoriemedisin (KLM) har Kristin Brandal tett dialog med klinikkledelsen, deltakere i medvirknings- og referansegrupper i forprosjektet for Nye Aker (AK) og Nye Rikshospitalet (RH) og fagkoordinatorene i Nye OUS om temaer knyttet til Nye OUS. I tillegg bidrar hun med informasjon om pågående arbeid i prosessene i KLMs klinikkforum.


- Jeg forsøker å bistå klinikkens medvirknings- og referansegruppedeltakere i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til å komme frem til gode løsninger på de oppdragene som til enhver tid skal løses basert på de rammene som er satt. I tillegg har jeg tett samarbeid med klinikkens arealkontakt i arbeidet med å sikre en hensiktsmessig plassering av alle KLMs avdelinger, også de som ikke har fått tildelt plass i de nye sykehusbyggene, slik at KLM samlet sett kan levere optimale tjenester til våre rekvirenter og pasienter på tvers av fagområder, forteller Brandal.

Hun deltar også i medvirkningsarbeidet i forprosjektet for Nye AK og Nye RH.
- Jeg har bidratt som deltaker i medvirkningsgruppe lab RH gjennom hele forprosjektet. I siste del av forprosjektet har jeg i tillegg gått inn som representant i medvirkningsgruppe lab AK grunnet endringer i gruppesammensetningen. Jeg jobber tett sammen med gruppelederne for medvirkningsgruppe lab for å avlaste dem i deres rolle. I de delene av forprosjektet hvor det har vært en felles labgruppe for AK og RH har jeg hatt rollen som gruppeleder, sier KLMs klinikkontakt.

Hvordan kan ansatte få informasjon fra deg om medvirkningsarbeidet?
- Alle i KLM kan kontakte meg med spørsmål eller innspill knyttet til Nye OUS. Jeg svarer ut spørsmål så langt jeg kan, eventuelt forsøker jeg å innhente informasjon fra prosjektorganisasjonen Nye OUS eller etablere dialog med andre fagmiljøer via nettverket av klinikkontakter og gruppeledere. Utover informasjonsdelingen via lederlinjen i klinikken informerer vi også våre medarbeidere gjennom KLMs interne nyhetsbrev.Fant du det du lette etter?