HELSENORGE

Nye Radiumhospitalet tar form

Det er rundt ett år igjen til åpning av nytt klinikkbygg, og i Oslo universitetssykehus har vi mange pågående prosesser for å sikre en vellykket innflytting med alt det innebærer. Vi skal ikke bare flytte inn i nye bygg, men også sikre en helhetlig drift i både nye og gamle bygg.

Bilde av nytt klinikkbygg

Fasadeplatene monteres i disse dager

Også utenfor selve byggeplassen er det mye som foregår. I Oslo universitetssykehus forbereder vi oss på å ta i bruk byggene, med alt det innebærer. Det er ni klinikker i OUS som har virksomhet på Radiumhospitalet, og det er mange ansatte som er involvert i planlegging av nye bygg. 

- Et unikt mulighetsrom

Akuttklinikken skal for eksempel ha ansvaret for den nye tredje etasje, som blir et dedikert areal til prepol, operasjon og oppvåkning med intermediærsenger med mere. Måten denne etasjen er organisert på, er helt ny for Radiumhospitalet, og Akuttklinikken har satt ned en prosjektgruppe for å finne ut hvordan dette utnyttes best mulig. 

Inger Heiberg, programleder i OUS, forteller mer om hva det jobbes med nå

Programleder i OUS Inger Heiberg

Inger Heiberg

​- Vi får nytt utstyr og skal innføre nye IKT-systemer for mer effektiv samhandling, og før vi innfører nye IKT-løsninger må vi se på hvordan vi kan jobbe på nye måter. Kartlegging og utvikling av arbeidsprosesser er et arbeid som har pågått i over to år, og handler i stort om å vurdere hvordan vi utnytter våre personalressurser best mulig. Hvem skal gjøre hva, hvor og hvordan og til hvilken tid? Vi har nå et unikt mulighetsrom med innflytting i nye bygg som i større grad legger til rette for mer moderne sykehusdrift enn de gamle byggene klarer.- 24. mars kommer forresten arkitektene til fredagsmøtet på Radiumhospitalet for å presentere fargekonseptet som gjelder for klinikk- og protonbygget. Vi gleder oss til å vise alle våre medarbeidere hvor fint det blir, avslutter Inger. ​​​​

Oversiktsbilde

Oversiktsbilde. Foto: Erling Sten Sæthre-Hansen
Oversiktsbilde over de nye byggene på Radiumhospitalet. Foto: Erling Sten Sæthre-Hansen. 

Hovedinngang

Bilde av den nye forplassen. Foto: Helse Sør-Øst RHF.
Her ser vi litt av forplassen til det nye klinikkbygget, til høyre bak den blå kranmasten vil hovedinngangen til sykehuset være i 2024. Fra inngangen i plan U1 vil pasienter og pårørende finne blant annet hovedresepsjon, heiser, trapper og en glassgate for videre forflytning i bygget. Foto: Helse Sør-Øst RHF.

Kantineområde

Kantineområdet. Foto: Helse Sør-Øst RHF.
Her ser vi hvordan kantineområdet ser ut i dag. Kantinen er sentralt plassert og blir et stort og lyst område. Her skal det være både servering og spiseområde som blir felles for ansatte, pasienter og besøkende. Kablene som henger ned fra taket vil etter hvert kobles med lamper som skal gi et fint og lunt lys i området. Foto: Helse Sør-Øst RHF.

​Atrie

Bilde av atrie. Foto: Helse Sør-Øst RHF.
Nytt klinikk- og protonbygg vil få to atrier som er plassert på hver sin side av glassgaten. Den minste glassgaten ligger mot nord, nærmest klinikkbygget og den største er plassert mot sør. På bildet ser vi det største atriet. Utgang til dette atriet vil være fra plan U1 og fra terrassen på plan 1 som ligger i tilknytning til kantineområdet. ​
Foto: Helse Sør-Øst RHF.

Glassgaten

Glassgaten. Foto: Helse Sør-Øst RHF.
Glassgaten i nytt klinikk- og protonbygg blir et lyst og åpent rom som strekker seg over fire etasjer. Dette bildet er tatt fra plan 3. Glassgaten blir en sentral forbindelsesvei til funksjoner i både nye og eksisterende bygg. I tillegg til å være en forbindelsesvei vil glassgaten også inneholde flere fellesfunksjoner slik som venteområder, resepsjon, kafe og andre oppholdsplasser. Foto: Helse Sør-Øst RHF.

Rommene males

Stillerom og samtalerom. Foto: Helse Sør-Øst RHF.
Flere rom begynner etter hvert å få farge på veggene, rommet med den grønne fargen til venstre er et stillerom og rommet med den gul-beige veggen til høyre skal bli et samtalerom. Foto: Helse Sør-Øst RHF.