HELSENORGE

- Varmen i veggene må bli med inn i nye bygg!

Godt arbeidsmiljø betyr også mye for pasientene. De ansatte på Radiumhospitalet mener det er viktig at den gode atmosfæren blir med inn i de nye sykehusbyggene.

Ansatte i gang på Radiumhospitalet

Fra venstre sykepleier Moumina Mahmoud Farah, portør Per-Arne Skjerpingstad «Pelle», postsekretær Maria Diaz Gonzalez, kreftsykepleier Tina Wengstad og prest Tore Dugstad. Foto: Elin B. Øvrebø

- Tidligere brukerutvalgsleder Tove Nakken sa at de ansatte må trives på jobb. Ellers har ikke heller pasientene det bra. Og slik er det jo, sier Elisabeth Borenstein, som er enhetsleder for sengeposten i 6.etasje.

Her jobber det rundt 30 ansatte med pasienter som får behandling mot urologisk kreft og brystkreft, i form av medikamentell behandling og stråleterapi. Wenche Halvorsen har jobbet på Radiumhospitalet i hele 41 år. Hun skryter av arbeidsmiljøet. - Selv om vi har gått gjennom store endringer mens jeg har jobbet her, har vi alltid hatt et godt miljø. Vi er stolte over å jobbe her, sier hun.

 «Den gode atmosfæren»

Borenstein, Halvorsen og deres kolleger får høre fra pasientene at de ansatte oppleves som blide og imøtekommende. Det legges merke til at de trives på jobb og at de løser oppgavene sine i et godt samarbeid. - Det er flere pasienter som mener at vi har en spesiell «varme» i veggene. Det er viktig at vi får med oss denne «varmen» over i de nye byggene, sier Borenstein.

Bilder av ansatte i gang på Radiumhospitalet..

Fra venstre kreftsykepleier Tina Wengstad, prest Tore Dugstad, potør Per-Arne Skjerpingstad «Pelle» og renholder Ranjithamalar Suthakaran. Foto: Elin B. Øvrebø

Praten går rundt lunsjbordet. «Varmen i veggene» handler om flere ting, mener de ansatte. Det handler om godt arbeidsmiljø, tverrprofesjonelt samarbeid, samhold, faglig trygghet og stolthet.

- Jeg tror vi kan oppsummere det som en god og «varm» atmosfære. Både ansatte og pasienter føler seg velkomne her. Vi er litt bekymret for at det nye sykehusbygget vil oppleves som sterilt og litt «kaldt». Det har vi hørt om fra andre sykehus som har fått nye bygg. Det er viktig at vi møter pasientene på en god måte, sier Tina Wengstad, som er assisterende enhetsleder på sengeposten.

Innspill til fremtidens Radiumhospital

- Kunsten på veggene, mattilbudet, kunsttralla og fritidstilbudet, særlig konsertene som var ved den gamle resepsjonen, er også en viktig del av helhetsinntrykket av Radiumhospitalet og skaper trivsel. Fellesareal, ungdomsrom og pårørenderom er også viktig, legger hun til.

Diskusjonen om «varmen i veggene» er en del av en større diskusjon om hvordan vi skal gjøre organisasjonen vår klar for nye bygg med ny teknologi og nytt utstyr. For mange av oss vil slike endringer føre til en ny arbeidshverdag når de nye byggene på Radiumhospitalet tas i bruk fra 2024. Arbeidet med organisasjonsutvikling (OU) startet derfor i høst og den første store samlingen for Nye Radiumhospitalet ble holdt 6. november. Ansatte fra ulike nivåer i organisasjonen og fra alle klinikkene som har sin virksomhet på Radiumhospitalet, deltok i gruppearbeid og diskusjoner om fremtiden. Hensikten med samlingen var å skape noen bilder av hva vi har foran oss, sikre involvering og å påvirke prosessen slik at den blir så god som mulig.

– Nå skal vi jobbe videre med flere av temaene som kom opp. Vi skal opprette prosjekter der det skal være bred deltagelse fra både ansatte, tillitsvalgte og brukere. Vi vil jevnlig prøve å informere om resultatet av arbeidet og hva det kan bety for den enkelte, sier Inger Heiberg, som er operativ leder på Radiumhospitalet og også leder arbeidet med OU.

Enerom og støttetjenester

Andre diskusjoner som engasjerer de ansatte handler blant annet om beslutningen om enerom og fremtidens bruk av støttetjenester. - Generelt synes jeg det er spennende med nye måter å jobbe på. Det blir nytt for oss å jobbe på enerom. Vi vet at mange pasienter ønsker å dele rom fordi det er sosialt. Med dobbeltrom får vi mer tid og tilsyn med flere pasienter samtidig og man kan ofte merke en sosial tone mellom pasientene på rommene. Med enerom vil dette endres, men samtidig være positivt for veldig mange, også spesielt med tanke på smitte og personvern, sier enhetsleder Borenstein.

Tina Wengstad påpeker at samarbeidet ved sengeposten skjer på tvers av ulike profesjoner. Her jobber det leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeuter, portører, hjelpepleiere, renholdere og prest og enda flere. - Det er også viktig at støttetjenestene tas vare på og det tverrfaglige samarbeidet fortsetter like bra i det nye sykehuset. Det betyr mye for pasientene, miljøet vårt og ellers i vår arbeidshverdag, sier hun.

Saken var først publisert i mars 2020 og siden da har det skjedd organisatoriske endringer ved avdelingen. - Vi har gått gjennom en stor endring siden mars i forbindelse med nedleggelsen av en sengepost på Kreftsenteret på Ullevål. Vi har vi overtatt urologiske- og brystkreftpasienter samt at ansatte derfra nå jobber her. Vi har økt fra 18 til 28 senger og har cirka 45 ansatte, forteller Elisabeth Borenstein.