HELSENORGE

Behandlingsenhet med proton

Oslo universitetssykehus er det første sykehuset i Norge som vil tilby protonterapi. Dette skjer i 2024.

Foto av protonbehandlingsrom.

Protonbehandling blir tilgjengelig i Norge i 2024.

Protonterapi vil redusere langtidsbivirkninger fra stråleterapi ved kreftbehandling

 
Bygget for protonbehandling ved Radiumhospitalet skal stå ferdig i slutten av 2023. Protonutstyret skal tas i bruk gradvis fra 2023 til 2024. Bygget får to behandlingsrom og et forskningsrom, som kan gjøres om til behandlingsrom hvis behovet for behandling øker.

I dag sendes norske pasienter til utlandet for å bli behandlet med proton.
Protonbehandling er en ny type strålebehandling for kreft. Den er mer skånsom og presis enn tradisjonell stråleterapi med fotoner – og gir færre langtidsskader og senvirkninger. Behandlingen passer spesielt godt for barn og unge med kreft i hode- og halsområdet, som skal leve et langt liv etter at de er ferdige med kreftbehandlingen.

Protonbehandling ved Radiumhospitalet blir et tilbud til hele landet, inntil et tilsvarende senter i Bergen står ferdig. Da blir protonbehandling i Norge en flerregional behandlingstjeneste.

Etableringen av protonbehandling ved Oslo universitetssykehus betyr mye for forskningen på strålebehandling av kreftsykdommer i Norge, og gjør at vi vil klare å være i frontlinjen for kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon innen strålebehandling.

Fakta om behandlingsenheten for proton

Fant du det du lette etter?