HELSENORGE

Fakta om protonbehandling

Protonbehandling er en mer presis og skånsom behandlingsform enn tradisjonell strålebehandling. Den nye behandlingsformen reduserer dermed faren for langtidsbivirkninger og senskader.

Foto: Varian Medical Systems.

​Stråleterapi er i kontinuerlig endring. Protonterapi har vokst fram som et klinisk tilbud særlig de siste par tiårene. Den teknologiske utviklingen gjør at strålingen kan bli gitt mer kontrollert og forutsigbart. Nå blir det bygget protonterapianlegg verden over.

Protonbehandling er en mer presis behandlingsform enn tradisjonell strålebehandling. Ved at strålingen tilpasses bedre til kreftvevet, blir det gitt mindre stråling til det friske vevet rundt. Mengden normalvev som må bestråles for å oppnå tilstrekkelig dose i svulstområdet kan ofte reduseres i forhold til foton eller tradisjonell røntgenstråling. Det medfører at protonterapi kan gi færre langtidsbivirkninger.

Bildet viser røntgenbilder av to hoder under vanlig strålebehandling og protonbehandling.

Sammenligning tradisjonell strålebehandling (til venstre) og protonbehandling (til høyre) av hodet.

Sene stråleskader kan utvikle seg og forverres over mange år. Målet er å redusere langtidsskadene, og bidra til at flere kan leve et normalt liv etter gjennomgått kreftbehandling. Siden protonbehandling hos mange pasienter er mer skånsom enn ordinær strålebehandling, kan den være særlig godt egnet for barn og unge, som har mer strålefølsomt vev enn voksne.  Behandlingen vil også være viktig for yngre med lang forventet levetid.


 

Olav Mella om protonbehandling from Haukeland University Hospital on Vimeo.

Kunnskap per i dag viser at omlag 10 til 15 prosent av de pasientene som i dag får tradisjonell strålebehandling, vil ha bedre nytte av behandling med protoner.  

Stadig flere pasienter overlever kreft, særlig pasienter med mer langtkommet sykdom, der ulike behandlingsformer har måttet kombineres. Langtidsbivirkninger er derfor et økende problem på grunn av intensiteten i den gitte behandlingen. Det er grunn til å tro at kombinasjon av forskjellige behandlingsformer vil bli enda vanligere i fremtiden, med mål om å helbrede flere. Ikke minst immunterapi tenkes å spille en større rolle. Protonbehandling har en teoretisk fordel fremfor fotonbehandling ved at langt mindre blodvolum trenger å bestråles, med bevaring av immunceller til bekjempelse av kreftsykdommen.

Fant du det du lette etter?