Hva skal skje når?

Nå får det gamle Radiumhospitalet en etterlengtet oppgradering. Byggearbeidene er allerede i gang. Her finner du informasjon om hva som skal skje fremover mot 2024.

Kart som viser hvilke bygg som skal rives

Disse byggene rives i løpet av 2019.

Skisse som viser hva som skal skje når i byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Den overordnede fremdriftplanen for byggeprosjektene på Radiumhospitalet

Færre parkeringsplasser

Renovering- og anleggsarbeider både ute og inne i eksisterende bygg gjør at mesteparten av den utendørs parkeringsplassen nå brukes som plass for avfallscontainere og lignende, eller skal graves opp som et ledd i arbeidene med å flyttet infrastruktur. 

Pasienter, andre besøkende og ansatte vil fortsatt finne parkeringsplasser i garasjen under K-bygget (Forskningsbygget).  Ansatte vil også kunne parkere på OUS-plasser i garasjen under OCCI.

Graving i veien

Det arbeides nå med å flytte infrastruktur som vann- og strømledninger. Disse skal legges lengre ned mot Ring 3 (under Ullernchauseén/Parallellveien og delvis Noreveien), slik at de ikke er i veien når tomta til protonsenteret skal graves ut.

Riving av bygg

Våren 2019 startet miljøsanering av riveklare bygg - altså innvendig riving og kildesortering av avfall. Riving av selve byggene startet på forsommeren. Bygg E, G, H, I og D og fremre del av bygg C (der hovedinngangen var tidligere) rives for å gjøre plass til de nye byggene. Alt rivningsarbeid skal være ferdig før nyttår 2019.

Ny hovedinngang

På grunn av rivearbeidet har vi flyttet hovedinngangen til bygg A, som peker ned mot Ringveien og bensinstasjonen. De nyoppussede og ombygde lokalene inneholder alle tjenestefunksjoner (resepsjon, sikkerhet, post, trivselsleders kontor, portør, venterom for passasjerer til tax og Helseekspressene, kiosk og apotek) den gamle hovedinngangen har hatt tidligere.

Hovedinngangen vil være pasienters og besøkendes hovedåre inn i Radiumhospitalet helt frem til vi kan åpne de nye byggene ved årsskiftet 2023/2024.

Området i byggeperioden

Byggearbeidene vil være godt merkbare for alle som ferdes på Radiumhospitalet. Byggetomta skal gjerdes inn, og vi vil lage overbygde gangveier for trygg ferdsel på området. Vi anbefaler at alle som skal hit beregner litt ekstra tid til å finne frem.

kart som viser hvordan byggetomten vil se ut

Slik blir byggetomten; beregn ekstra tid til å finne frem dit du skal når du kommer til Radiumhospitalet de neste årene.


Fant du det du lette etter?