HELSENORGE

Mye skal på plass før byggene er ferdige

På byggeplassen på Radiumhospitalet ser vi nye bygg reise seg. Det er høyt tempo, men det er fortsatt mye som skal på plass før vi kan flytte inn i 2024.

Tekst: Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken 

​​​​Arbeidet med organisasjonsutvikling – å tilpasse vår organisasjon til drift i nye bygg med ny teknologi, en tilpasset organisasjonsstruktur og hensiktsmessig plassering av funksjoner i forhold til hverandre – er viktig. En forutsetning for å få til dette er solid involvering av de kliniske miljøene. Det ser jeg at det er, og det gir kvalitet, og jeg vil takke alle ansatte som bidrar i dette arbeidet.

bildet viser en mann som smiler

Klinikkleder Sigbjørn Smeland Foto: Per Marius Didriksen/OUS

Flere pågående prosjekter ser på hvordan vi best rigger organisasjonen for fleksibel og robust drift i Nye Radiumhospitalet, hvor vi skal ha drift i både nye og eksisterende byg​g. Nå iverksettes det et eget organisasjonsprosjekt for poliklinikk og sengepost. Det ledes av programleder for Nye Radiumhospitalet Inger Heiberg og involverer ledere i aktuelle klinikker og sentral stab samt tillitsvalgte og verneombud.

Tiden frem mot ferdigstilling av byggene brukes også på å prøve ut nye teknologier og nye måter å jobbe på. Nye Radiumhospitalet leder an med å teste ut og innføre nye løsninger på vegne av hele OUS. Implementeringen av forsyningsmedarbeider er godt i gang, og piloten med farmasitun startet 25.april. Det starter også opp 
en pilot for automatisk innsjekking som er en del av Helselogistikk delområde A, ved gynekologisk poliklinikk. 


Vi vet at mange ansatte lurer på hvilken betydning disse prosjektene vil få på deres arbeidsplass, og det skjønner jeg godt. Informasjonsbehovet er stort, og vi ønsker å være åpne om både pågående prosesser og planlagte resultater. Vi jobber tett med tillitsvalgte og verneombud for å kunne informere ansatte gjennom ulike kanaler, og i den anledning starter vi opp med en «åpen dag» i kantinen på Radiumhospitalet der vi vil være tilgjengelige for spørsmål fra dere. 
Fant du det du lette etter?