HELSENORGE

Protonterapibygget

Bilde av maskin for protonbehandling

Protonbehandling blir tilgjengelig i Norge i 2024. Skissebilde av et protonbehandlingsrom i det nye protonbygget på Radiumhospitalet: Helse Sør-Øst RHF/ Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter

Oslo universitetssykehus er det første sykehuset i Norge som vil tilby protonterapi. Protonbehandling blir tilgjengelig i Norge i 2024.

Protonterapibygget på Radiumhospitalet skal i hovedsak romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, men bygget vil også inneholde annen aktivitet knyttet til stråleterapi på Radiumhospitalet. Bygget består av to deler, en del med spesialbygde tykke betongvegger for å ivareta alle tekniske og sikkerhetsmessige krav som stilles til protonbehandlingsutstyret og en del med støttevirksomhet for strålebehandling.

Protonterapi vil redusere langtidsbivirkninger fra stråleterapi ved kreftbehandling.

Protonterapibygget ved Radiumhospitalet skal stå ferdig i 2024 og pasientbehandlingen vil gradvis starte opp samme år. Bygget får to behandlingsrom og et forskningsrom, det sistnevnte kan gjøres om til behandlingsrom dersom behandlingsbehovet øker fremover.

Protonbehandling er en ny type strålebehandling for kreft. Den er mer skånsom og presis enn tradisjonell stråleterapi ved at den i større grad enn konvensjonell strålebehandling skåner friskt vev uten å redusere stråledosen til svulsten. Dette gir færre bivirkninger og langtidsskader. Behandlingen passer spesielt godt for barn og unge og for pasienter med kreft i hode- og halsområdet som skal leve et langt liv etter at de er ferdige med kreftbehandlingen. I dag sendes en del norske pasienter til utlandet for å få protonterapi, men vi regner med at et langt større antall pasienter vil få denne behandlingen når den blir etablert i Norge.

Etableringen av protonterapi ved Oslo universitetssykehus betyr også mye for forskning på strålebehandling av kreftsykdommer i Norge. Forskningen vil bidra til at Oslo universitetssykehus har alle muligheter til å være i frontlinjen internasjonalt for nyutvikling av behandlingstilbudet innenfor strålebehandling.

Fakta om protonterapibygget

  • Bruttoareal: ca. 9000 kvadratmeter er avsatt til protonterapivirksomheten.
  • Tre bunkere (stråleterapirom), hvorav ett rom er satt av til forskning.
  • Prosjektkostnad: 1 840 millioner kroner.
  • Leverandør av protonutstyr: Varian Medical system Scandinavia A/S.
  • Byggestart våren 2020, ferdigstillelse og pasientbehandling i 2024.​

Følg Nye OUS på Facebook og bli med på reisen.

Fant du det du lette etter?