HELSENORGE

Bindeleddet mellom Kreftklinikken og Nye OUS

Unn Christensen Gude er klinikkontakt for Kreftklinikken. Hun følger opp klinikkens representanter som deltar i medvirkningsarbeidet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Bildet viser en kvinne med briller som smiler

Klinikkontakt Unn Christensen Gude

– Kreftklinikken har totalt 12 medvirkningsrepresentanter (inkludert tillitsvalgte) i 7 av medvirkningsgruppene. Det er viktig at jeg har kontakt med den enkelte og sammen forsøker å identifisere tema og problemstillinger som enten bør diskuteres i ledergruppen eller av andre grunner bør gjøres kjent for ansatte og ledere i klinikken. I Kreftklinikken har vi derfor etablert faste møtearenaer for å sikre at medvirkningsrepresentantene får mulighet til å løfte ulike problemstillinger direkte med ledergruppen, forteller hun. 


Imponert over ansatte som medvirker

Kreftklinikken er ikke den største aktøren på Nye Rikshospitalet og Nye Aker, men det skal være kreftbehandling på begge steder. 

–​ Det er derfor viktig at klinikken er med og engasjerer seg i forprosjektarbeidet begge steder og bidrar inn med kompetanse i beslutningene. Jeg er imponert over arbeidet som representantene i medvirkningsgruppene legger ned. Samtlige av våre medvirkningsrepresentanter har krevende oppgaver i klinikken ved siden av medvirkningsarbeidet og bidrar med både tid, kompetanse og et engasjement som er helt avgjørende for å lykkes, sier klinikkontakten.

Her kan du lese mer om forprosjekt og medvirkning​​

Liste over klinikkontaktene (pdf)​

Hun mener at det kan være utfordrende å skulle sikre at ansatte og ledere er informert om de ulike prosessene. 

–​  Spesielt i forhold til diskusjoner som foregår i medvirkningsgrupper som vi ikke har representanter i. Kontakten med de andre klinikkontaktene blir derfor viktig i denne prosessen slik at vi kan hjelpe hverandre til å plukke opp viktige tema og diskusjoner, sier Christensen Gude.

Stort informasjonsbehov

Nye OUS inkluderer også Nye Radiumhospitalet (Nye RAD), hvor mange ansatte  og ledere i Kreftklinikken er involvert i de fleste prosjektene. På Radiumhospitalet er klinikkbygget og protonsenteret i ferd med å reise seg og klinikkbygget forventes å stå ferdig om to år. 

– Programsansvarlig Inger Heiberg  har etablert en egen møteplass for oss klinikkontakter som har ansatte som skal jobbe på Nye RAD fra 2024. På den måten vil vi kunne lære av de ulike prosessene som pågår akkurat nå. Dette er kompetanse som vi helt sikkert vil  kunne gjenbruke på Nye Rikshospitalet og Nye Aker de neste årene, sier Christensen Gude.

–​Selv om jeg ikke er direkte involvert i de ulike prosjektene på Nye RAD, så deltar jeg i en kommunikasjonsgruppe sammen med Nye RAD og Nye OUS. Målet er å bidra til at ledere og ansatte får informasjon om de ulike prosjektene frem til nybygget tas i bruk.  Informasjonsbehovet er stort og frem til nybygget står klart så skal mye være på plass, både i forhold til organisering, opplæring og testing av ulike konsept/piloter. Jeg deltar også i en prosjektgruppe som skal utarbeide forslag til organisering og innhold i fremtidig Helsetorg på Nye Radiumhospitalet.  Her jobber jeg sammen med dyktige ansatte, brukere og likepersoner som har et stort engasjement for pasienter og pårørende. 

 Hvordan kan ansatte få informasjon fra deg om medvirkningsarbeidet?

–​ ​ For å nå ut med informasjon ser vi at vi må bruke flere ulike kanaler. Kreftklinikken har derfor satt opp Nye OUS som fast sak i alle ledermøtene i klinikken. Disse møtene referatføres og referatene sendes ut linjevei i klinikken. Nye OUS er også fast sak i dialogmøter med tillitsvalgte/verneombud. Ulike tema knyttet til Nye OUS er satt på agendaen i alle ledersamlingene i klinikken. I tillegg sender jeg ut informasjon fra Nye OUS-prosjektet og involverer ledergruppen når ulike spørsmål og bestillinger sendes ut. Jeg vil veldig gjerne ha innspill til tema eller problemstillinger som det ønskes informasjon om eller tips til hvordan vi kan nå flere. Om det er ansatte som ønsker informasjon om Nye OUS, så er det bare å ta kontakt med meg på mail (ucg@ous-hf.no). eller på telefon 95811633.​​

Fant du det du lette etter?