HELSENORGE

Møteserie #2 har startet for medvirkningsgruppene i Livsvitenskapsbygget

LVB Prosjektet har totalt 15 medvirkningsgrupper og 9 av disse har akkurat gjennomført den viktige #2 milepælen.

Hver medvirkningsgruppe er satt sammen av ekspertise for å sikre gode løsninger for avdelingene som skal flytte inn. Kompetansen i gruppene inkluderer også tillitsvalgte og verneombud.

I uke 7 ble møteserie # 2 i forprosjektet for medvirkningsgruppene til funksjonsområdene gjennomført. Formålet var fryst utstyrsliste, som er grunnlaget for arkitektenes utforming av rommene. Her legges grunnlaget for en effektiv arbeidsflyt.

Hovedformålet er å melde inn bygg- og installasjonspåvirkende utstyr (BIP-utstyr) slik at tekniske bygginstallasjoner som ventilasjon, temperaturregulering, støydemping med mer blir riktig dimensjonert for lokalene og bruken. I enkelte områder gjøres det instrumentestimater, ettersom anskaffelser ikke er gjennomført eller ikke kan defineres allerede for ett bygg vi skal ta i bruk først i 2026. 

Utover våren skal detaljplanleggingen gjennomføres; alt fra vasker til stikkontakter skal planlegges gjennom de neste milepælene som går frem til oktober. Da skal underlagene for lokalene være ferdig prosjektert. For områder der KLM skal anskaffe ny teknologi eller instrumenter har unntak fra denne planleggingen (hvite arealer) slik at det sikres- god tilpassing av fremtidig løsning og installasjonen.