HELSENORGE

OUS Livsvitenskapsbygget sitt romformdelingprogram, møte nr 3

Formålet med møte nr 3 er å ferdigstille tegningene for OUS områdene i hele romfunksjonsprogrammet. 

bildet viser en mann som setter opp post-it-lapper på et vindu

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Å ferdigstille tegningene innebærer tegning av alle OUS funksjonsrom med innredning og beskrivelse av aktivitetene i rommene. Det kartlegges også rommenes normalfunksjoner og spesielle behov. Eksempelvis har mange funsjonsområder instrumentrom med støyende og varmeproduserende utstyr som beskrives slik at at tekniske tiltak i rommet kan prosjekteres på en god måte og sikre gode arbeidsforhold når vi har flyttet inn. Andre eksempler er; mikroskopirom må kunne mørklegges og noen dører må ha automatisk døråpner, da enten ved albue berøring eller berøringsfrie sensorer. Denne prosessen sikrer riktige funksjonelle løsninger for KLM sine lokaler i LVB.  I disse møtene er det Medvirkningsgruppene for OUS i Livsvitenskapsbygget som er helt sentrale og gir både innspill og dokumentasjon på hvert rom.

Dette arbeidet startet i april og avsluttes mai. Fra møteserie nr 3 (#3) lager arkitektene Fryst arkitektgrunnlag (FA Dokumentasjon) som HSØ-PO og OUS skal godkjenne i juni.

Neste møteserie (#4) skal gjennomgå alle tekniske behov. Og i juni har Statsbygg invitert alle medvirkningsgruppene til en gjennomgang av hva #4 leveransene er. Dette gir alle medvirkningsgruppene god tid til å forberede seg til neste viktige leveranse i LVB programmet som starter i august.

Hele romfunksjonsprogrammet, med 5 møteserier og leveranser ferdigstilles i oktober 2022. ​