HELSENORGE

På studietur til Kristiansand

Onsdag 22. juni var programmet «Ny sikkerhetspsykiatri» på studietur til nytt bygg for psykisk helse i Kristiansand, ett av få bygg i landet som programmet kan drive erfaringsutveksling med. 32 stykker deltok på turen, 13 av dem fra Oslo universitetssykehus.

Befaring i Kristiansand

Delegasjonen fra Oslo på vei inn på området.

Bygget i Kristiansand blir av størrelse relativt likt som det planlegges for i OUS, med 80 døgnbehandlingsplasser, hvorav en seksjon med ti plasser til sikkerhetspsykiatri. 

Bygget er nå i fasen for ferdigstilling, og skal åpnes for bruk i april 2023. Befaringer til prosjekter som har kommet såpass langt gir en mulighet til å se for seg hvordan bygget faktisk vil bli. 

Selv om en del gjenstår før åpning, fikk prosjektdelegasjonen se døgnenheter, kontorarealer, fellesområder og utearealer. Flere av deltakerne beskrev turen som svært nyttig for det videre arbeidet, og at det var lærerikt å høre om deres erfaringer rundt prosjektfremdrift, samhandling og faglige diskusjoner som har vært underveis i prosessen.


Bilde fra befaring innendørs

Bygget opplevdes lyst og luftig, med flere store vindusflater og ulike atrier.

Vi er veldig fornøyde med at vi fikk til denne turen nå, dette har vi hatt lyst til lenge. Ettersom bygget i Kristiansand åpner om under ett år er det fint å se hvordan de har løst ulike funksjoner, noe som hjelper oss å finne gode løsninger i vårt prosjekt. Erfaringsutveksling med andre lignende prosjekter er helt nødvendig for at også Oslo universitetssykehus får et best mulig bygg, sier Hallgeir Vik, fagkoordinator for Ny sikkerhetspsykiatri (OUS).

Forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri startet opp i april i år, og andre runde med medvirkningsmøter pågår for fullt de siste ukene i juni. Programleder for Ny sikkerhetspsykiatri Camilla Aanestad var derfor glad for at så mange fra medvirkningsgruppene kunne delta på inspirasjonstur. 

- Det er full fart fremover nå, vi er derfor kjempeglade for at vi fikk til besøket i Kristiansand som ligger litt foran oss i løypen, sier hun. - For oss som har jobbet med dette en stund, er det veldig kjekt å se noenlunde ferdige bygg, og for de som nettopp har blitt med i medvirkningsarbeidet er det ikke minst nyttig for å konkretisere og visualisere disse løsningene som vi diskuterer i medvirkningsgruppene, og som gjerne kan virke litt fremmede og ukjente sammenlignet med dagens drift. Tilbakemeldingene har vært gode, og jeg har inntrykk av at mange ble inspirert.


Bilde fra befaring utendørs

Atrier gir muligheten til skjermet uteplass, og er til glede for både pasienter og ansatte.

Programmet har denne uken gjennomført runde to av fem med medvirkning. Arbeidet med funksjonsplassering i gang, og det ses på ulike standardromløsninger. Medvirkning i forprosjektet pågår ut 2022 til prosjektet går over i neste fase. 


Bilde fra befaring innendørs

Rikelig med lysinnslipp, og enkelt å holde god oversikt i fellesarealene. Her fra fløy med pasientrom.

Les mer om programmets fremdrift her​.