Pasienten i lomma

Gjennom bruk av trådløse enheter vi lden ansatte ha tilgang til applikasjoner og løsninger som er relevante for en enkelte. Den enkelte vil ha ett unikt kontaktnummer, og dette samt rolle/funksjon vil fremkomme i en pasientoversikt ved den enkelte avdeling. Journal, bilder og blodprøvesvar vil være tilgjengelig gjennom denne trådløse enhenten.

​Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Ved at ansatte får tilgang til kliniske systemer på mobile enheter vil man sikre bedre arbeidsflyt, og mer tid til klinisk arbeid for klinisk personell. Den enkelte ansatte vil på vakt ha sin egen trådløse enhet, av typen smartelefon/tablet etc. Typen enhet avhenger av rolle og funksjon. Pålogging gjøres med samme brukernavn og passord som på de andre systemene i sykehuset.

Vakthavende/ansvarlig leder vil gjennom fordeling av roller, ansvar og funksjoner angi tilgangsnivå for den enkelte for hver enkelt vakt. Funksjoner, ansvar og roller vil der hvor det er hensiktsmessig fremkomme i pasientoversikter på de ulike avdelingene. Dette gjør at kommunikasjon mellom avdelinger/funksjoner enklere kan gå direkte til den det måtte angå, fremfor å måtte gå via et sentralt punkt i avdelingen.

Gjennom tildeling av rolle/ansvar/funksjon vil den enkelte ansatte tilkomme målrettet informasjon. Ansvarlig lege/sykepleier vil kunne få varsel når blodprøvesvar eller radiologiske vurderinger foreligger, eller man mottar varsel når bestilt blodprodukt ankommer via rørposten til aktuell pasient. Dette gjør at prosesser strømlinjeformes i større grad, og man unngår å bruke ressurser på å undersøke om prøvesvar foreligger, eller om blodprodukter har ankommet. Videre vil disse trådløse enhetene kunne benyttes til å registrere blodprøver ved at blodprøveglass og pasient ID scannes, og man unngår dermed feilmerking av prøveglass.

En ansvarsrolle kan f.eks. være "Rørpostansvarlig". Dette vil si at produkter som i dag ikke kan sendes via rørpost, f.eks. A og B-preparater kan sendes via låsbare rørpostpatroner, enten fra annen avdeling eller fra sentralt apotek, og vil kun kunne åpnes av den som har dette ansvaret.

Ved poliklinikk vil man motta varsel når pasientene sjekker inn på sykehuset. Dette vil gi poliklinikkpersonalet en bedre mulighet for å omprioritere i pasientflyten, og med dette oppnå bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser ved f.eks. at en pasient ikke møter.

Det vil også være mulig å sende meldinger, rekvisisjoner eller tilsynsbehov fra disse enhetene, i tillegg til registrering av vitalia. Dette gjør at man ikke trenger sette seg ned andre steder for løse disse oppgavene.

Dette systemet er allerede i bruk ved flere sykehus, og Sykehus Østfold - Kalnes har kommet langt i utviklingen og ibruktagelsen.

Status:

Lagt til grunn av OUS - Link til vedtak

Mer informasjon:

Link til relaterte konsepter:

  • Lukket legemiddelsløyfe
  • Rørpost/Tempus
  • Applikasjon for pasienter og pårørende
Fant du det du lette etter?