HELSENORGE

Pasienter og pårørendes medvirkning i forprosjekt

Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er godt gjennomarbeidet. Det vil være et godt grunnlag for videre avgjørelser og fremdrift. Oslo universitetssykehus er avhengig av økt behandlingskapasitet, og dette kan de nye sykehusene gi inn i 2030-tallet.

Erna Hogrenning

Erna Hogrenning

Tekst: Erna Hogrenning, leder av brukerutvalget i OUS

Pasientperspektivet skal være det førende i utviklingen av helsetjenesten.

Svært mange brukerrepresentanter har deltatt aktivt i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vi har tilstrebet oss å få deltakere inn i alle de medvirkningsgrupper hvor det er mest relevant. Dette har vært en kabal å legge. Brukerrepresentantene er ikke ansatt i OUS, de har sitt daglige virke utenfor dette systemet.

Det kan være krevende å møte som «lekmann» i en gruppe sammensatt av sterke fagpersoner, men tilbakemeldingene fra våre representanter er positive. De er motiverte og forberedt på et godt samarbeid.

Brukerne er opptatt av personvern, smittevern, ensengsrom med eget toalett og bad, fleksible løsninger, gode pasientforløp, sterke fagmiljøer, ny teknologi, forskning og innovasjon, miljø og klima, samling av pasientaktivitet og pasienttransport for å nevne noe. Mest av alt utviklingen av en fremtidsrettet helsetjeneste med pasienten i fokus!

​Brukerutvalget ved OUS har aldri tatt stilling til hvor sykehusene skal ligge. Valget er tatt – og vi jobber målrettet fremover. Planene for de nye sykehusene er kommet langt. Vi som brukere, pasienter og pårørende har ventet lenge på nye og moderne sykehus, og sykehusbygg med en standard som fører oss inn i fremtidens medisinske verden. 

Å holde fremdriften i prosjektene i Nye OUS er viktig. Utfordringene som ligger foran oss må vi være åpne for å håndtere. Pasientene har ingen tid å miste!

Nye OUS med prosjektdirektør Just Ebbesen og relevante programledere er fast på agendaen i alle brukerutvalgsmøter. Det har vært åpen dialog og vi har kunnet ta opp spørsmål om prosjektene og medvirkningen. Stor honnør til Nye OUS for dette!

​​


Fant du det du lette etter?