Pasienter og pårørendes medvirkning i Nye OUS

illustrasjonsfotoVåre pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse og opplevelser fra sykehuset. De er viktige bidragsytere inn i planlegging og bygging av de nye sykehusene. Brukermedvirkning er derfor en avgjørende del av alle prosessene ved Nye Oslo universitetssykehus.

Hvordan foregår involvering av pasienter og pårørende?

Prosessen med planlegging og bygging av de nye sykehusene er delt inn i fire faser: Idefasen, Konseptfase, Forprosjekt og Byggeprosjekt. Brukerrepresentanter er involvert i alle disse ulike fasene gjennom deltakelse i porteføljestyret, programstyrer, fokusgrupper og arbeidsgrupper.

I Oslo universitetssykehus har vi et sentralt Brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende, i tillegg har vi et Ungdomsråd som er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset. Nye Oslo universitetssykehus har en åpen og god dialog med disse utvalgene, og flere av medlemmene deltar i dag i ulike grupper i prosjektet, men det er ingen forutsetning at brukere som ønsker å delta i de ulike planleggingsgruppene må være medlemmer av Brukerutvalget eller Ungdomsrådet ved OUS. Utvalgene informeres også jevnlig om prosessene igjennom statusoppdateringer Nye Oslo universitetssykehus gir på deres møter. 

Utviklingen av de nye sykehusene handler om mer enn bare bygg. Det handler i tillegg om hvordan sykehuset skal organiseres og ledes, hvordan sykehuset skal samhandle med andre aktører, og det handler om kompetanse, teknologi og utstyr. Brukermedvirkning i grupper som ser på disse utfordringene, samt svar fra Brukerundersøkelsen som pasienter får etter konsultasjoner på sykehuset gir viktige innspill til arbeidet for gode og trygge sykehusbygg i Oslo.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om brukermedvirkningen? Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Prosjektleder for brukermedvirkning er Cecilie Børge-Ask.

Fant du det du lette etter?