HELSENORGE

Pasientinformasjon i lomma

Ved å bruke trådløse enheter får ansatte tilgang til relevante applikasjoner og løsninger. Ved å gi ansatte unike kontaktnumre og definerte roller på enheten, fremkommer pasientoversikten hvor journaler, blodprøvesvar og bilder er tilgjengelige.

Illustrasjon

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Ved å gi ansatte tilgang til kliniske systemer på mobile enheter sikrer vi bedre arbeidsflyt, og mer tid til klinisk arbeid. Den enkelte ansatt på vakt får sin egen trådløse enhet, av typen smartelefon eller tablet, avhengig av rolle og funksjon. Pålogging gjøres med samme brukernavn og passord som på de andre systemene i sykehuset.

Vakthavende leder fordeler roller og angir tilgangsnivå for den enkelte per vakt, og det skal til enhver tid være mulig å se hvem som har hvilken rolle. Dette forenkler kommunikasjonen, ettersom beskjeder kan sendes direkte til riktig mottaker. Ansvarlig lege eller sykepleier kan for eksempel få varsel når blodprøvesvar eller radiologiske vurderinger foreligger. Teknologien bidrar til at prosesser strømlinjeformes i større grad, og vi unngår å bruke ressurser på å for eksempel undersøke om prøvesvar foreligger eller om blodprodukter har ankommet. Videre vil disse trådløse enhetene kunne brukes til å registrere blodprøver ved at blodprøveglass og pasient ID scannes. Dette minimerer risikoen for feilmerking av prøveglass.

Poliklinikker vil motta varsel når pasientene sjekker inn på sykehuset. Dette gir personalet bedre mulighet til å omprioritere i pasientflyten, og med dette oppnå bedre utnyttelse av ressurser, for eksempel når pasienter ikke møter til avtalt tid. Det blir også mulig å sende meldinger, rekvisisjoner eller tilsynsbehov fra disse enhetene, i tillegg til registrering av vitalia. Å kunne registrere opplysninger direkte vil frigjøre tid for personalet, og en slipper å vente på ledig pc.

Dette systemet er allerede i bruk ved flere sykehus, og Sykehus Østfold - Kalnes har kommet langt i utviklingen og bruken av enhetene.

Status:

Regional løsning for helselogistikk, plan for gjennomføring og kostnadsramme for prosjektet (Styret Helse Sør-Øst RHF Sak 048-2021)

Mer informasjon:

Helselogistikk plan for gjennomføring

DIPS Visit

Blodprøvetagning på Sykehuset Østfold

Faller du ut av senga? Da går alarmen

Ny kartteneste skal gjere det enklare å finne fram på sjukehuset

Nye OUS Inspirasjonsseminar! - YouTube (Tidsrom 1:40:18 - 2:09:05)

Link til relaterte konsepter:

Pasientinnsjekking i sykehuset

Fant du det du lette etter?