HELSENORGE

Pasientinnsjekk i sykehuset

I våre nye sykehus legger vi til rette for moderne IKT-systemer som både korter ned ventetiden og bedrer logistikken. Det blir færre skranker å henvende seg i, og mer målrettet kommunikasjon til den enkelte pasient gjennom skybaserte løsninger. 

Foto selvinnsjekk 

Det foregår en samfunnsutvikling hvor selvbetjeningsløsninger i langt større grad benyttes. Dette konseptet handler om å innføre pasientinnsjekking via mobiltelefon, hvor pasienten etter å ha sjekket inn mottar informasjon om hvor oppmøte er, med påfølgende beskrivelse, og med informasjon om eventuelle forsinkelser eller endringer.

Våre nye sykehus skal ha god lesbarhet fra hovedinngang og videre inn for alle innbyggere. Plattformene for kommunikasjon må derfor være intuitive og funksjonelle, og gi økt opplevelse av ivaretakelse. I våre nye sykehus vil det ikke være samme grad av dedikert personell og informasjonsskranker for å hjelpe pasienter og pårørende med å finne vei, bidra med logistikk til timeavtaler, varsle avdelinger om ankomst eller motta betaling.

Via skybaserte løsninger integrert med polikliniske støttesystemer eller for eksempel Helsenorge.no, kan pasienten selv bestille og endre timeavtaler, korrigere og komplettere informasjon.

Pasienter registrerer ankomst ved sykehuset via mobilen og trenger ikke å sitte et bestemt sted for å bli kalt inn. Gjennom automatisk estimert ventetid kan pasienten til enhver tid holdes oppdatert om sin time via egen mobiltelefon. Ved hjelp av lokasjonsløsninger kan pasienten også bli veiledet gjennom bygget.

Ved endringer i pasientkø blir det også enkelt å re-prioritere basert på registreringsinformasjonen. Konseptet gir derfor bedre pasientflyt og vil trolig bidra til kortere ventetid og bedre utnyttelse av ressurser. 

For pasienter og pårørende med spesielle behov vil det fortsatt finnes en skranke i sykehusets inngangsparti som vil kunne støtte disse. Erfaringer fra Kalnes (2018-2019) viser at 79% av pasientene benytter seg av selvinnsjekking.

Konseptet har betydning for utforming av mottaks- og ventearealer i sykehuset.

Status:

Helse Sør-Øst - Godkjenning av anskaffelse av regional IKT-løsning

Helse Sør-Øst - Plan for gjennomføring for innføring av regional løsning for Helselogistikk

Mer informasjon:

Hovedprogram Aker og Gaustad, del 4 IKT-konsept

Wayfinding i nye sykehus - Ny kartteneste skal gjere det enklare å finne fram på sjukehuset

Link til relaterte konsepter:

Pasientinformasjon i lomma

Kontaktinformasjon:

nyeous@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?