HELSENORGE

Podcast-episode om Ullevåls fremtid

Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth og prosjektverneombud Per Oddvar Synnes deltar i studio.

Bildet viser en mann som smiler

Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth

Driften på Ullevål skal flyttes til Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Nye Radiumhospitalet. Avgjørelsen henger sammen med at driften i OUS ikke er bærekraftig. En stor del av byggene er gamle og utdaterte for moderne sykehusdrift, pluss at noen av byggene også er vernet, noe som gjør det vanskelig å få til gode løsninger for fremtiden.