HELSENORGE

Podcast: Fremtidens barne- og ungdomssykehus

Visste du at det skal bygges et nytt barne- og ungdomssykehus på Nye Rikshospitalet?

Bildet viser en skisse av det fremtidige barne-og ungdomssykehuset ved OUS.

Foreløpig skisse av det nye barne-og ungdomssykehuset. Dette prosjektet er fortsatt i utvikling. Skisse: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

I dag må leger og andre ansatte pendle mellom barneavdelingene på Ullevål og Rikshospitalet. Pasientene må også ofte forholde seg til begge stedene. Barn og ungdom har behov for stabilitet og kjente omgivelser, i tillegg til et samlet fagmiljø.

Det nye barne-og ungdomssykehuset er en del av byggeprogrammet Nye Rikshospitalet, som er planlagt ferdigbygget i 2030. Dette vil bli et lokalsykehus for alle barn og unge fra Oslo (ca 140.000 personer mellom 0-18 år), samt et regionssykehus for barna i Helse Sør-Øst. Per i dag har vi ca 40 000 pasienter i denne gruppen årlig, som er fordelt på Ullevål og Riksen, og når disse nå skal samles på et sted så er planen at den nye klinikken skal bli bedre tilrettelagt og med bedre funksjoner, for både pasienter, pårørende og ansatte.

I studio: avdelingsleder Kjersti Langmoen, avdelingsleder Morten Syversen og generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn Helene Thon.

Her kan du høre hele episoden