HELSENORGE

Podcast: Hva lurer de ansatte på om de nye sykehusbyggene?

Podcast-programlederne Camilla Lunde og Vilja Hoel har samlet inn spørsmål fra ulike yrkesgrupper i OUS. Prosjektdirektør Just Ebbesen er i studio for å svare.

Bildet viser Just Ebbesen. Han er prosjektdirektør for bygge-og utviklingsprosjektene i Nye Oslo universitetssykehus.

Just Ebbesen er prosjektdirektør for bygge-og utviklingsprosjektene i Nye Oslo universitetssykehus. Foto: Nye OUS

Her kan du lytte til den nye podcast-episoden 

Litt informasjon om podcast-programlederne våre:
Til vanlig jobber Vilja  Hoel som sykepleier på Radiumhospitalet, mens Camilla Lunde jobber som undervisningsleder og kommunikasjonsrådgiver i Seksjon Ruspoliklinikker/Avdeling rus-og avhengighet på Ullevål. Som programledere i podcasten "Snakk om Nye OUS" ønsker Hoel og Lunde å bidra til at ansatte får god informasjon om de store bygge-og utviklingsprosjektene.

Les mer om podcasten her