HELSENORGE

Programstyrer Nye Oslo universitetssykehus

​Programstyret er styringsgruppen for de lokale prosjektene i Nye OUS.​

Programstyrene består av operative ledergrupper, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter som bidrar til at programmet leveres. Dette gjøres gjennom nødvendige avklaringer, strategiske prioriteringer og de sikrer at ressurser som OUS har ansvar for er tilgjengelige.

Programstyrene har videre ansvar for å sikre forankring og god kommunikasjon i gjennomføring av endringsarbeidet programmene medfører. Beslutninger i programstyrene som medfører omstilling skal som hovedregel drøftes på foretaksnivå.

Programstyrene har autonomi til å opprette egne underprosjekter for avklaringer av forhold tilknyttet eget lokalt program. Avklaringer som ikke kan løses i det lokale programstyre løftes til OUS sitt ledermøte.​

Storbyle​​​gevakten

Mandat programstyre Storbylegevakten​ (pdf)

​​Deltakere program​​st​yre Storbylegevakten:

 • Klinikkleder og leder av programstyret, Rolf Bjarne Riise, Ortopedisk klinikk
 • Klinikkleder Øyvind Skraastad, Akuttklinikken
 • Klinikkleder Paulina B. Due-Tønnesen, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Klinikkleder Geir Teigstad, Oslo sykehusservice
 • Verneombud Tina Ludvigsen, Ortopedisk klinikk
 • Økonomileder Anne-Grethe Akselsen, Ortopedisk klinikk
 • Tillitsvalgt Marie Holmseth, Norsk sykepleieforbund
 • Programleder Lorang Åstorp, Nye Oslo universitetssykehus
 • Overlege Erlend Hangaard, Klinikk psykisk helsevern og avhengighet
 • Brukerrepresentant Solveig Rostøl Bakken, Pensjonistforbundet
 • Direktør Hilde Therese Hamre, Helseetaten Oslo kommune
 • Spesialrådgiver/observatør Karoline Rydsaa Melbø, HR-stab, Direktørens stab
 • Prosjektkoordinator OU Cecilie K. Johnsen, Ortopedisk klinikk
 • Rådgiver Kirsti Tangen Fosser, Oslo sykehusservice​

Protokoller fra programstyre Stor​​bylegevakten:​

2023 03 27 Protokoll Programstyremøte Storbylegevakten
2023 02 27 Protokoll Programstyremøte Storbylegevakten
2023 01 23 Protokoll Programstyremøte Storbylegevakten
​​2022 12 19 Protokoll Programstyremøte Storbylegevakten
2022 12 05 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten​​
2022 10 24 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2022 09 26 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
​​2022 06 20 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
​​2022 05 23 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2022 04 25 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten 
2022 03 23 Protokoll Ekstraordinært programstyremøte Storbylegevakten
2022 03 14 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2022 02 14 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2022 01 17 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 12 13 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 11 15 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 10 11 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 09 13 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 08 16 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 06 14 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 05 10 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 04 26 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 04 12 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 03 15 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 02 15 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2021 01 11 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 12 07 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 11 09 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 10 12 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 09 14 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 08 17 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 06 15 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten
2020 04 14 Protokoll programstyremøte Storbylegevakten​​


​​​Nye ​Radiu​mhospitalet​

Mandat programstyre Nye Radiumhospitalet (pdf)

Deltaker​e ​​i pr​​o​gramsty​​​re Nye Radiumhospitalet:

  • Klinikkleder og leder av programstyret Sigbjørn Smeland, Kreftklinikken
  • Klinikkleder Paulina B. Due-Tønnessen, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
  • Klinikkleder Øyvind Skraastad, Akuttklinikken
  • Klinikkleder Andreas Matussek, Klinikk for laboratoriemedisin
  • Klinikkleder Morten Tandberg Eriksen, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
  • Klinikkleder Geir Teigstad, Oslo sykehusservice
  • Økonomirådgiver Ørjan Angel Sandvik, Økonomi Direktørens Stab
  • Brukerrepresentant Tove Nakken, Brukerutvalget OUS
  • Tillisvalgt Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen
  • Tillitsvalgt Ellen Tønsager, Fagforbundet
  • Tillitsvalgt Tom Ole Lindefjeld Hagen, Norsk sykepleierforbund
  • Verneombud, Christer Ofigsbø-Leite, Kreftklinikken
  • Brukerrepresentant Erna Hogrenning, Brukerutvalget OUS
  • Ass. Direktør Øystein Solheim Lien, HR Direktørens Stab 

​​Protokoller fra progra​​mstyre for Nye Radiumhospitalet:

Ny sikkerhets​​psykiatri

Mandat programstyre Ny sikkerhetspsykiatri (pdf)​

Deltakere i pro​gra​​mstyre Ny​ sikkerhetspsykiatri:

  • Klinikkleder og leder av programstyret, Petter Andreas Ringen, Klinikk psykisk helse og avhengighet​
  • Programleder Camilla Aanestad, Nye OUS
  • Avdelingsleder Trond Haakon Noddeland, Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Prosjektleder og klinikkontakt Thor Børre Sangesland, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Seksjonsleder Maria Elisabeth Hagen Engebretsen, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Klinikk psykisk helse og avhengighet​
  • Avdelingsverneombud Jill Bjørkli, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Klinikktillitsvalgt Berit Averstad, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Klinikktillitsvalgt Ellinor Lønnå, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Foretakstillitsvalgt Birgit Aanderaa, HR Direktørens Stab
  • Avdelingsleder Lisbeth Nilsen, Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Økonomileder Siri Anne Moe Lundquist, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Seksjonsleder Carl Fredrik Haaland, Regional seksjon SIFER Helse Sør-Øst, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Brukerrepresentant Randi Blystad, brukerrådet PUA
  • Seksjonsleder Pia Therese Wiig , Regional sikkerhetsseksjon, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Brukerrepresentant Kari Sundby, Brukerrådet, Klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Seksjonsleder Marit Rapp, Psykosebehandling seksjon Gaustad, Klinikk psyskisk helse og avhengighet

​​Protokoller fra programs​​tyre for Ny sikkerhetspsykiatri:

OUS i Livsv​​itenskapsbygget

Mandat programstyre OUS i Livsvitenskapsbygget (pdf)

Deltakere​ i program​​​styre OUS i Livsvitenskapsbygget:

  • Klinikkleder og leder av programstyret Andreas Matussek, Klinikk for Laboratoriemedisin
  • Programleder Tine Hildisch, Nye OUS
  • Klinikkleder Geir Teigstad, Oslo sykehusservice
  • Avdelingsleder forskningsavdelingen Wenche Reed, Direktørens stab 
  • Seniorrådgiver Gunnar Dick, Universitetet i Oslo
  • Prosjektdirektør Ørjan Angel Sandvik, Økonomi Direktørens Stab
  • Foretakstillitsvalgt Jonathan Faundez, NITO
  • Foretakstillitsvalgt, Linda Møllersen, Forskerforbundet
  • Hovedtillitsvalgt Nina Qvale-Hjertenes, Norsk sykepleieforbund
  • Klinikkverneombud Hanne Norunn Sigdestad, Klinikk for Laboratoriemedisin
  • Foretaks-brukerrepresentant Rune Berglien, Brukerutvalget OUS

​​​Protokoller fra programstyre for OUS i Livsvitenskapsbygget:​


Nye Aker o​​g Nye Rikshospitalet forprosjekt

Mandat programstyre Nye Aker og Nye Rikshospitalet​ (pdf)

​​Delta​​ker​e felle​​​s pro​​​gram​​styre for forprosjekt Nye Aker og
Nye Rik​​shospitalet (2021-2022):​

 • ​Klinikkleder og leder av programstyre Eva Bjørstad,Nevroklinikken
 • Programleder Nye Aker Sigrid Ingeborg Rannem, Nye OUS
 • ​Programleder Nye Rikshospitalet Bjørn Aage Feet, Nye OUS
 • Klinikkleder Morten Tandberg Eriksen, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
 • Klinikkleder Morten Mowe, Medisinsk klinikk
 • Klinikkleder Paulina B Due-Tønnessen, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Klinikkleder Marit Lieng, Kvinneklinikken
 • Klinikkleder Bjørn Bendz, Hjerte-, lunge- og karklinikken
 • Klinikkleder Geir Teigstad, Oslo sykehusservice
 • Avdelingsleder Catherine Bjerke, Medisin og Helsefag Direktørens stab 
 • Foretakstillitsvalgt Jonathan Faundez, NITO
 • Foretakstillitsvalgt  Therese Heggedal, Norsk sykepleieforbund
 • Hovedtillitsvalgt Erik Høiskar, Den norske legeforening
 • Hovedtillitsvalgt Else Lise Skjæret-Larsen, Fagforbundet
 • Stedfortredende foretaksverneombud Espen Vollan, Direktørens stab 
 • Brukerrepresentant Erna Hogrenning, Brukerutvalget OUS
 • Brukerrepresentant Anne Giertsen, Brukerutvalget OUS​

​​​​​Protokoller fra programsty​​re for felles programstyre Nye Aker og Nye Rikshospitalet:

​​

​​
Fant du det du lette etter?