HELSENORGE

Prosedyrevogner

Konseptet: En prosedyrevogn er en vogn med sampakket engangsutstyr og instrumenter som skal benyttes til en type operasjon. Når operasjonen er ferdig, blir kirurgiske instrumenter og flergangsutstyr satt tilbake i vogna og sendt tilbake til sterilsentralen for rengjøring pakking og sterilisering, før det igjen blir pakket i en ny prosedyrevogn eller lagret sentralt i et lager. 

Derfor er det bra 

Ansatte på operasjon slipper flere av dagens logistikkoppgaver. ​Det blir bedre hygiene og mindre støy. Sentralisert vask og sterilisering av instrumenter gir bedre kvalitet, og sykehuset får utnyttet instrumentparken bedre.

Slik fungerer det 

Operasjon i de nye byggene vil få prosedyrevogner. En prosedyrevogn er en vogn med sampakket engangsutstyr og instrumenter som skal benyttes til en type operasjon. Når operasjonen er ferdig, blir kirurgiske instrumenter og flergangsutstyr satt tilbake i vogna og sendt tilbake til sterilsentralen for rengjøring pakking og sterilisering, før det igjen blir pakket i en ny prosedyrevogn eller lagret sentralt i et lager. 

Slik påvirker det planlegging av nye sykehus

Ved at rengjørings- og lagerfunksjoner flyttes ut av operasjonsområdene frigjøres plass. Lokale lagerfunksjoner i operasjonsområdet reduseres til definerte beredskapsbehov.

Vi trenger areal for oppstilling av prosedyrevogner ved operasjonsstuene. Til gjengjeld reduseres behovet for sterile lager ved operasjon. ​ 

Mer om dette


Sterilforsyningen omfatter forsyning av sterile engangs- og flergangsartikler til bruk primært i forbindelse med operasjoner. Artiklene har normalt vært lagret i nærheten av operasjonsavdelingen (OP) på et sterilt lager, som inneholder dels sterile engangsartikler, og sterile instrumenter pakket i «brikker» eller poser. I våre nye sykehus erstattes dette med ferdig pakkede prosedyrevogner. OUS har inngått avtale om bruk av logistikk- og sporingssystemet. Logistikk og sporingssystemet vil være vesentlig ved overgang til prosedyrevogner. Det er behov for at logistikk og sporingssystemet integreres med operasjonsplanleggingsverktøyet (elektronisk pasientjournal og Kontrolltårn) for å få en sømløs flyt mellom bestilling og produksjon av prosedyrevogner, samt oppdatert lagerhold. Konseptet forutsetter en standardisering av operasjonsprosedyrene slik at prosedyrevogner kan produseres med hjelp av de planlagte automasjonsløsningene i den nye sterilsentralen. 

Et felles logistikk- og sporingssystem vil styre sirkulasjonen av instrumenter og produksjonen av prosedyrevogner slik at operasjonsavdelingene får levert bestilte prosedyrevogner til avtalt tid.  

Konseptet innebærer endret arbeidsflyt og gir betydelige muligheter for automatisering og effektivisering. Prosedyrevognkonseptet vil fristille ansatte på operasjon fra flere av dagens logistikkoppgaver. Ved at rengjørings- og lagerfunksjoner flyttes ut av operasjonsområdene frigjøres plass. Lokale lagerfunksjoner i operasjonsområdet reduseres til definerte beredskapsbehov. Utfordringer med hygiene, fuktighet og støy inne i operasjonsområdet reduseres/fjernes Ved overgang til prosedyrevogner er det nødvendig med areal for oppstilling av prosedyrevogner ved operasjonsstuene. Til gjengjeld reduseres behovet for sterile lager ved operasjon. 

Det er en uttrykt målsetting at forvaltning og lagring av kirurgiske instrumenter skal sentraliseres. Sentral lagring og standardisering av kirurgiske instrumenter gir mulighet for bedre utnyttelse og sirkulasjon av instrumentene. Videre gir det mulighet for å sikre kompetanse på vedlikehold og utskiftning. Hovedregelen vil være at alle instrumenter eies av sterilenheten og tilbys som en tjeneste. Eierskap til spesialinstrumenter eller instrumenter som er lånt eller leid av leverandør dokumenteres i instrumentdatabasen.  

Det planlegges å bygge ny sterilsentral på Nye Aker som vil forsyne Nye Aker, de nye operasjonsstuene på Nye Rikshospitalet og Radiumhospitalet med prosedyrevogner. Dagens sterilsentral på Rikshospitalet videreføres i etappe 1 for operasjonsstuene i eksisterende bygg. 


Status:

Lagt til grunn i rapport om Sterilforsyning nye OUS (pdf, 2021).

Mer informasjon:

Sterilforsyning nye OUS (pdf, 2021)

Smittevern i nye sykehusbygg (pdf, 2020)

Logistikk- og forsyningskonsept (pdf, 2020)

Link til relaterte konsepter:

Automated Guided Vehicle (AGV)

Fant du det du lette etter?