HELSENORGE

Prosedyrevogner

Konseptet prosedyrevogner handler om at sterilt utstyr til operasjonsstuer, poliklinikker og sengeposter skal pakkes ved et sentralt lager og transporteres med Automated Guided Vehicles (AGV) til riktig sted på avtalt tidspunkt. Dette til forskjell fra nåværende system hvor utstyr bestilles og lagres lokalt.

Illustrasjon prosedyrevogner 

I de nye sykehusene våre planlegger vi for bruk av prosedyrevogner til transport av kirurgiske instrumenter og sterilt forbruksmateriell til operasjon. Transporten foregår med Automated Guided Vehicle (AGV) fra sterilforsyningen og til de aktuelle destinasjoner.

Utformingen av disse vognene er todelt. Selve transportvognen er lukket og transporterer ulike typer varer i sykehuset. Inne i transportvognen finner vi prosedyrevognen, som er pakket slik at den inneholder det som trengs til én enkelt operasjon.

Prosedyrevognen kan trekkes ut fra transportvognen og flyttes inn på operasjonsstuen gjennom for eksempel et gjennomstikkskap. Brukte instrumenter pakkes ned igjen i containere og vognene transporteres tilbake til et sentralt anlegg for rengjøring, pakking, resterilisering og lagring.

Konseptet innebærer endret arbeidsflyt og gir betydelige muligheter for automatisering, når rengjørings- og lagerfunksjoner samles på ett sted. Det blir dedikerte arealer i operasjonsområdene til rene og skitne vogner, mens lokale lagerfunksjoner reduseres til definerte beredskapsbehov.

For etappe 1 av prosjektene skal den nye delen av Rikshospitalet og Radiumhospitalet samt hele Nye Aker sykehus forsynes fra en sterilsentral lokalisert på Nye Aker sykehus. Transporten fra Aker til andre sykehus vil foregå med lastebil fra Vare- og Distribusjonssentralen (VDS).

Status:

Lagt til grunn i rapport om Sterilforsyning nye OUS (pdf, 2021).

Mer informasjon:

Sterilforsyning nye OUS (pdf, 2021)

Smittevern i nye sykehusbygg (pdf, 2020)

Logistikk- og forsyningskonsept (pdf, 2020)

Link til relaterte konsepter:

Automated Guided Vehicle (AGV)

Fant du det du lette etter?