Prosedyrevogner

Prosedyrevogner innebærer en tjeneste der kirurgiske instrumenter og sterilt forbruksmateriell til en operasjon pakkes i et sentralt anlegg og transporteres til operasjonsstuen på avtalt tidspunkt. Brukte instrumenter pakkes ned igjen i containere og vognene transporteres tilbake til et sentralt anlegg for rengjøring, pakking, resterilisering og lagring.

​I de nye sykehusene i Oslo planlegges det med bruk av prosedyrevogner for transport av kirurgiske instrumenter og sterilt forbruksmateriell til operasjon. Transporten vil foregå med AGV fra sterilforsyningen og til de aktuelle destinasjonene.

Konseptet innebærer endret arbeidsflyt og gir betydelige muligheter for automatisering og effektivisering. Ved at rengjørings- og lagerfunksjoner flyttes ut av operasjonsområdet frigjøres plass. Lokale lagerfunksjoner i operasjonsområdet reduseres til definerte beredskapsbehov. Utfordringer med hygiene, fuktighet og støy inne på operasjonsområdene reduseres. Derimot vil det være behov for areal til oppstillingsplass for vogner i operasjonsarealen.

Selve utformingen av vognene er 2-delt. En transportvogn (bilde fra .ppt kapasitetsutredning, slide 26 møte 4) som er en lukket vogn som transporteres mellom sterilforsyning og interne/eksterne destinasjoner. Inne i transportvognene vil man finne prosedyrevognene. Disse vil være pakket slik at de inneholder det som trengs til en enkelt operasjon. Disse prosedyrevognene vil kunne trekkes ut fra transportvognen og flyttes inn på operasjonsstuen.

For etappe 1 av prosjektene så skal den nye delen av Rikshospitalet, Radiumhospitalet og hele nye Aker sykehus forsynes fra en sterilsentral lokalisert på Nye Aker sykehus. Transporten fra Aker til andre sykehus vil foregå med lastebil fra vare- og distribusjonssentralen.

Status:

Lagt til grunn av OUS - link til vedtak.

Mer informasjon:

Link til relaterte konsepter:

  • Sporing og lokalisering
  • AGV
Fant du det du lette etter?