HELSENORGE

Retursjakt for tekstil

Konseptet med Retursjakt for tekstil innebærer at skittent tøy går via sjakter i bygget ned til  videre transport. Hensikten er å sikre en raskere retur av skittent tøy samt redusere transport av skittent tøy i korridorer.

Rent tøy til avdelingene samt personaltøy til garderobene transporteres opp med AGV fra varemottaket i forsyningssenteret. Urent tøy fra avdelingene går i retur til avfallssentralen via retursjakten og omlastes til tøyvogner.

Urent personaltøy samles i returautomater i garderobene og transporteres med AGV til avfallssentralen til mellomlagring. Fra avfallssentralen sendes alt urent tøy i vogner til eksternt vaskeri.

Status:

Lagt til grunn i konseptrapporten (pdf, 2018).

Mer informasjon:

Prosjektdokumenter - Sykehusbygg, Skisseprosjekt Gaustad og Aker (2019)

Link til relaterte konsepter:

Automated Guided Vehicle (AGV)

Automat for arbeidstøy

Fant du det du lette etter?