HELSENORGE

Rørpost

Rørpost er et transportsystem for mindre forsendelser. Patroner med innhold sendes i rør ved hjelp av trykk og/eller vakuum, og er en kjent transportmetode. Flere sykehus, har rørpost for transport av laboratorieprøver, medisiner, blod, mm.Rørpost- konseptkort (PDF)​​

Hvorfor skal vi ha det?

Mange av de små forsendelsene som i dag blir fraktet manuelt, vil i nytt sykehus sendes
med rørpost. Det vil redusere leveransetiden betydelig. Dessuten er rørposten koblet til
ny lab løsning, som vil gi raskere prøvesvar.

Hvordan fungerer det?

Det som skal sendes pakkes i så kalte patroner. En autorisert medarbeider plasserer
patronen inn i en rørstasjon, og taster nummeret til mottaksstasjonen. Deretter sendes
patronen ut i rørsystemet og leveres på riktig stasjon. Mottaker får varsel på sin
mobiltelefon om at det er ankommet en rørpost, låser opp mottaksstasjonen og henter
ut patronen. Avdelinger som har mange forsendelser, for eksempel akuttmottaket og
sykehusapoteket, har tilgang til flere rør. Eksempler på hva som kan fraktes med rørpost:
  • Lab prøver
  • Blodposer
  • Mindre utstyr
  • ​Legemidler
​Enkelt system med høy sikkerhetDet er kun autoriserte medarbeidere som vil ha tilgang til å åpne og tømme rørstasjonene. 
"Rørpostansvarlig": For at ikke stasjonene skal fylles opp av tilsendte patroner, må de ulike enhetene sette opp hvem som tar ansvar for å motta patroner. "Rørpostansvarlig" vil da motta varsler på sin mobiltelefon når patroner er ankommet enheten.
På laboratoriet: Laboratoriet vil motta et stort volum av prøver via rørpost. På laboratoriet vil det derfor være en robot som åpner patronene, tar ut prøvene, sorterer og setter prøver rett på analysebåndet.
Økt størrelse: Størrelsen på rør og patroner økes fra 110 til 160 millimeter i de nye byggene. Dette gir nye muligheter for de som i dag bruker rørpost med mindre 
dimensjon.

Hvordan påvirker det arbeidsflyt og hverdagen?

Du og/eller dine kollegaer vil spare mye tid. Denne tiden kan brukes til arbeid med
pasientene. Ved hvert vaktskifte på en funksjonsenhet tar en ansatt rollen
"rørpostansvarlig" , som da vil motta varsler om rørpostforsendelser på smarttelefonen og ha oppgaven med å ta disse ut av rørpoststasjonen.Fant du det du lette etter?