HELSENORGE

Se nye skisser av Nye Rikshospitalet og Nye Aker

Se opptak av presentasjonen om status for byggeprosjektene Nye Rikshospitalet og Nye Aker per 25. mars. 

bildet viser skissebilder fra de nye sykehusene på Aker og Rikshospitalet


Her kan du se opptak fra presentasjonen som ble holdt 25. mars

I møtet kom det spørsmål fra ansatte som ble svart direkte. Det kom inn flere spørsmål, som besvares her:


Spørsmål om ABC-klinikken
Svar: Det vil bli areal til hele spekteret av sykehusets fødetilbud. Sammenlignet med i dag, vil vi få mer plass til hver enkelt fødende, og også til flere fødende totalt sett.Vi diskuterer for tiden hvordan vi skal bruke og utforme dette arealet. Det er ubestridt at vi skal ha et differensiert fødetilbud også i fremtiden.

Spørsmål om barsel
Svar: Vi får to døgnområder med til sammen 66 senger til Kvinneklinikken – disse innredes til barselpasienter.

Spørsmål om akuttmottak
Svar: Dagens virksomhet ved akuttmottak på Ullevål skal deles mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet.
Akuttmottaket ved Nye Rikshospitalet blir 500 kvadratmeter større enn dagens akuttmottak på Ullevål og blir nærmere 2200 kvadratmeter. Det får blant annet 18 undersøkelsesrom (Ullevål 12), 4 akuttrom (Ullevål 3), mens traumestua på Nye Rikshospitalet planlegges til 200 kvm sammenlignet med 85 kvm på Ullevål i dag.

Spørsmål om lokalsykehuspasienter til Rikshospitalet
Svar: Størrelse og antall rom er basert på fremskrivinger av lands- og regionfunksjon og lokalsykehuspasienter.