HELSENORGE

Sengeautomat

Dette konseptet handler om automatisk lagring og distribusjon av senger via en dedikert heis kalt sengeautomat. Brukte senger settes inn i sengeautomaten og transporteres til sengevasksentral hvor de vaskes og siden returneres til sengeautomaten. Her lagres de frem til uttransportering til aktuell enhet.

Illustrasjon sengeautomat 

I de nye sykehusbyggene er det planlagt for bruk av sentral sengevask i stedet for rengjøring på pasientrom. Sengeautomater dekker vertikal lagring og distribusjon av senger i hele eller deler av byggene, og kan også inneholde medisinskteknisk utstyr (MTU) og annet utstyr.

Det som i dag er arbeidskrevende logistikk knyttet til transport av senger til og fra enheter forenkles ved at alt foregår i etasjen som sengen befinner seg i. Hensikten med sengeautomater er at ansatte raskere og enklere skal få tilgang på rene senger, og at rengjøring av senger ikke skal gå på bekostning av pasientrettet arbeid.

Til grunn for dette konseptet ligger et sporings- og lokaliseringssystem som gjør at man kan se hvilke senger og annet utstyr som er tilgjengelig og hvor disse befinner seg. For eksempel vil intensivsenger registreres automatisk inn og ut av sengeautomat, slik at beholdningen alltid er oppdatert i sanntid.

Sentralisert lager fører videre til bedre ressursutnyttelse gjennom bedre lagerstyring, ved at enheter ikke behøver å fasilitere for individuelle avtaler og forvaltning av utstyr. Utstyr og senger skal være tilgjengelig for dem som trenger det, når de trenger det.

Status:

Ledermøte: 127/21 - Sengeautomat 

OUS anbefaler at konseptet sengeautomat legges til grunn for videre prosjektering av Nye Aker og Nye Rikshospitalet i påvente av endelig beslutning om valg av konsept.

Det jobber fortsatt med å kartlegge hvorvidt sengeautomater skal legges til rette for lagring og distribusjon av annet utstyr enn senger.

Mer informasjon:

Logistikk og forsyningskonsept (pdf, 2020)

Sengelagerheis ved Nye Stavanger Universitetssykehus

Sengelagerheis ved DNV-Gødstrup

Fant du det du lette etter?