Sengeautomat

Sengeautomat er ny teknologi, og en betegnelse på automatisk lagring og distribusjon av senger; skitne senger settes inn i sengeautomaten, transporteres til sengevasksentral, vaskes og går så tilbake til sengeautomaten der den lagres frem til uttransportering til aktuell enhet.

​Konseptet for de nye sykehusene er bruk av sengevask i stedet for rengjøring på pasientrom. Sengeautomater dekker vertikal lagring og distribusjon av senger i hele eller deler av byggene, men kan også inneholde medisinskteknisk utstyr (MTU) og annet utstyr. Dette medfører at det som i dag er arbeidskrevende logistikk knyttet til transport til/fra enheter med senger forenkles ved at alt kan foregå i det planet sengen befinner seg. Målet er at medarbeidere raskere og enklere skal kunne hente ut rene senger, og sende fra seg brukte i sengeautomaten.

Til grunn for dette konseptet så ligger et sporings- og lokaliseringssystem, som gjør at man enklere kan se hvilke senger og annet utstyr som er tilgjengelig og hvor de befinner seg. Dvs. at f.eks. intensivsenger registreres automatisk inn/ut av heisene, slik at beholdningen er oppdatert i sann-tid.

Sentralisert lager fører videre til en bedre ressursutnyttelse gjennom bedre lagerstyring. Den enkelte enhet trenger ikke selv å fasilitere for individuelle avtaler og forvaltning av utstyr, men utstyr og senger vil være tilgjengelig for de som trenger det, når de trenger det. Det betyr at sykehuset totalt trenger færre enheter, da bruksfrekvensen på hver enkelt enhet vil være høyere.

Status:

Det jobber fortsatt med å kartlegge hvorvidt sengeautomater skal legges til rette for lagring og distribusjon av annet utstyr enn senger.

Mer informasjon:

2020 Logistikk og forsyningskonsept

Sengelagerheis ved Nye Stavanger Universitetssykehus

Link til relaterte konsepter:

  • Sporing og lokalisering
  • Tverrgående Medisinskteknisk Utstyr (TMTU)
Fant du det du lette etter?