HELSENORGE

Signerte kontrakt om utstyr til protonsenter

2. mai 2019 signerte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus avtale om utstyr til et nytt protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.