HELSENORGE

Slik er Nye OUS organisert

Nye Oslo universitetssykehus er prosjektorganisasjonen til Oslo universitetssykehus og fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset. Nye OUS har som oppgave å sørge for medvirkning og utvikling i takt med byggeprosjektene.

Organiserin av Nye OUS i sykehuset.

Organisasjonskartet viser hvordan Nye OUS er organisert som del av sykehusets linjeorganisasjon. De orange feltene representerer prosjektorganisasjonen og de blå/beige feltene representerer linjen i OUS. Det er ansatt omtrent 40 personer i Nye OUS og får i tillegg betydelig ressursstøtte fra linjen i OUS.

Kart over prosjektsamarbeid mellom Nye OUS, OUS og Helse Sør-Øst

Programstyrer: mandat, protokoller og deltakere

Fant du det du lette etter?