HELSENORGE

Sporing, merking og lokalisering

Prosjekt Entydig strekkoding (GS1) skal legge til rette for en helhetlig innføring av GS1, gjennomgående i Helse Sør-Øst. Dette prosjektet danner grunnmuren som andre prosjekt kan bygge på, for å møte behov som effektivisering av vareflyt og logistikkprosesser, lukket legemiddelsløyfe, sporing og lokalisering av medisinsk teknisk utstyr for å nevne noe.

Hva er sporing og lokalisering?​​​

Konseptet for sporing og lokalisering kombinerer ulike teknologier knyttet til sporing, registrering av hendelser og bevegelser i sanntid. Dette skal gi helseforetaktene muligheter for å hente ut gevinster på mange områder knyttet til logistikk.

Eksempelvis kan utstyr merkes med barkoder (GS1 standard) og scannes ved ankomst nye lokalisasjoner. En database holder oversikten over hvor utstyr har vært og befinner seg nå. Et slikt system innføres i disse dager (2021) ved sterilsentraler ved OUS.

Mer avanserte systemer sporer utstyr i sanntid inne på sykehuset. En slik plattform benytter ulike teknologier som WiFi/LTE/4G/5G/RFID/BLE for å registrere lokalisasjon slik at brukeren vet hvor utstyret til enhver tid befinner seg.

Gjennom en tjeneste som kan lokalisere og spore ressurser (eiendeler, utstyr, varer osv) kan de ulike operative enhetene i et Helseforetak få innsikt og kontroll slik at tilgjengelige ressurser kan disponeres og utnyttes mer effektivt og gjennom det redusere unødvendig venting og variasjon i behandling. Bedre oversikt og raskere tilgang til ressurser kan frigjøre tid til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten. Etablering av et felles system gir også ett datagrunnlag for optimalisering og kø-simulering. Dette vil gjøre at erfaringer over tid vil være en viktig del for utvikling av bedre arbeidsflyt og tjeneste design.

Eksempler på bruk

Lokalisere og spore medisinsk teknisk utstyr

 • Redusert tid til leting etter utstyr
 • Reduserte kostnader med bedre styring over utstyrsparken
 • Redusert risiko for pasientskade

Sporing av annet mobilt utstyr og sterilsentral

 • Økt kvalitet i portørenes oppdragsplanlegging
 • Understøtte vedlikeholdsplanlegging og dokumentere svinn mm.
 • For sterilsentral: redusert tidsforbruk til leting, bedre kontroll over hvor utstyret er samt forenkle vedlikehold

Lokalisere og spore roller​

 • Finne nærmeste servicemedarbeider, renholdstralle ol.
 • Redusere ventetid på slike oppdrag
 • Klinikere kan enklere lokalisere medarbeidere i nødsituasjoner
 • Gi grunnlag for å spore klinikere, pasienter og utstyr knyttet til smittevern

Navigering

 • Gjøre det enklere for ansatte, pasienter og pårørende å finne frem på sykehuset

Vareflyt og logistikk​

 • Bedre oversikt, kontroll og kvalitet på vareflyt
 • Automatisk registrering av varemottak og registrering av posisjon

Statu​​s​

Mer informasjon

Rel​​evante konsepter

 • Sengeautomat
 • Tverrgående Hjelpemidler
 • Prosedyrevogner for operasjon​
Fant du det du lette etter?