HELSENORGE

Sporing, merking og lokalisering

Prosjekt Entydig strekkoding (GS1) skal legge til rette for en helhetlig innføring av GS1, gjennomgående i Helse Sør-Øst. Dette prosjektet danner grunnmuren som andre prosjekt kan bygge på, for å møte behov som effektivisering av vareflyt og logistikkprosesser, lukket legemiddelsløyfe, sporing og lokalisering av medisinsk teknisk utstyr for å nevne noe.

Konseptet for sporing og lokalisering kombinerer ulike teknologier knyttet til sporing, registrering av hendelser og bevegelser i sanntid. Dette skal gi helseforetaktene muligheter for å hente ut gevinster på mange områder knyttet til logistikk.

Eksempelvis kan utstyr merkes med barkoder (GS1 standard) og scannes ved ankomst nye lokalisasjoner. En database holder oversikten over hvor utstyr har vært og befinner seg nå. Et slikt system innføres i disse dager (2021) ved sterilsentraler ved OUS.

Mer avanserte systemer sporer utstyr i sanntid inne på sykehuset. En slik plattform benytter ulike teknologier som WiFi/LTE/4G/5G/RFID/BLE for å registrere lokalisasjon slik at brukeren vet hvor utstyret til enhver tid befinner seg.

Gjennom en tjeneste som kan lokalisere og spore ressurser (eiendeler, utstyr, varer osv) kan de ulike operative enhetene i et Helseforetak få innsikt og kontroll slik at tilgjengelige ressurser kan disponeres og utnyttes mer effektivt og gjennom det redusere unødvendig venting og variasjon i behandling. Bedre oversikt og raskere tilgang til ressurser kan frigjøre tid til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten. Etablering av et felles system gir også ett datagrunnlag for optimalisering og kø-simulering. Dette vil gjøre at erfaringer over tid vil være en viktig del for utvikling av bedre arbeidsflyt og tjeneste design.

Eksempler på bruk:

 • Lokalisere og spore medisinsk teknisk utstyr
  • Redusert tid til leting etter utstyr
  • Reduserte kostnader med bedre styring over utstyrsparken
  • Redusert risiko for pasientskade
 • Sporing av annet mobilt utstyr og sterilsentral
  • Økt kvalitet i portørenes oppdragsplanlegging
  • Understøtte vedlikeholdsplanlegging og dokumentere svinn mm.
  • For sterilsentral: redusert tidsforbruk til leting, bedre kontroll over hvor utstyret er samt forenkle vedlikehold
 • Lokalisere og spore roller
  • Finne nærmeste servicemedarbeider, renholdstralle ol.
  • Redusere ventetid på slike oppdrag
  • Klinikere kan enklere lokalisere medarbeidere i nødsituasjoner
  • Gi grunnlag for å spore klinikere, pasienter og utstyr knyttet til smittevern
 • Navigering
  • Gjøre det enklere for ansatte, pasienter og pårørende å finne frem på sykehuset
 • Vareflyt og logistikk
  • Bedre oversikt, kontroll og kvalitet på vareflyt
  • Automatisk registrering av varemottak og registrering av posisjon

Status:

Lagt til grunn av HSØ

Mer informasjon:

Entydig strekkoding (GS1)

GS1 Healthcare Reference Book 2020-2021 (ekstern lenke)

Link til relevante konsepter:

Sengeautomat

Tverrgående Hjelpemidler

Prosedyrevogner for operasjon


 


 

Fant du det du lette etter?